Day: กันยายน 25, 2015

เล่าประสบการณ์ตอนเริ่มธุรกิจซื้อมาขายไปแบบเราๆ ทำสต๊อกอย่างไร?

อาชีพมนุษย์เงินเดือนเหมือนคนทั่วไปตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรี เป็นลูกจ้างเขามาตลอด จนเมื่อถึงเวลาที่รู้สึกว่าเบื่อมากแล้วกับการที่ต้องรับคำสั่งหรือที่เรียกกันสวยๆว่านโยบายเพื่อสร้างรายได้ให้องค์กร (ทำยอดขายให้เจ้าของธุรกิจนั่นล่ะ)

แก้ไขข้อมูลสินค้า

เชื่อว่าหลายกิจการที่ใช้ ZORT จะต้องเพิ่มสินค้าและคู่ค้ากันอย่างมันส์มือแน่นอน แต่ถ้าใส่ข้อมูลผิดจะทำอย่างไร? เราจะแก้ไขข้อมูลต่างๆได้อย่างไร? การแก้ไขทำได้ง่ายมากครับ