Day: ธันวาคม 19, 2015

ราคาตามกลุ่มลูกค้า (Tiered Pricing)

สวัสดีครับ ?  ลองสังเกตธุรกิจของตัวเองดู ว่าตอนนี้เรามีลูกค้าพรีเมี่ยมที่กลับมาซื้อบ่อยๆจนเราต้องขายของให้ในราคาถูกกว่าเจ้าอื่นหรือปล่าวครับ  หรือมีลูกค้ากลุ่มต่างๆที่จะต้องขายของแต่ละชิ้นให้ในราคาแตกต่างกัน