Day: เมษายน 1, 2016

“NOTE”

ZORT จึงขอเสนอ ”NOTE” ให้คุณสามารถที่จะคอมเม้นเรื่องสำคัญในรายการซื้อขายหรือบิลต่างๆ เพื่อเตือนความจำ หรือเพื่อสื่อสารกับผู้ร่วมงานของคุณได้อย่างง่ายดายขึ้น