Day: ตุลาคม 14, 2016

รายงานขั้นสูง… รายงานอะไรบ้าง?

การรายงานยอดขาย กำไร ขั้นพื้นฐาน อาจะไม่เพียงพอ สำหรับร้นค้าที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวการขายอย่างละเอียด เช่น ต้องการข้อมูลเพื่อไปเปรียบเทียบระหว่างเดือนต่างๆ

บริหารร้านง่ายขึ้น ด้วยฟีเจอร์รายงานขั้นสูงจาก ZORT

การรายงานยอดขาย กำไร ขั้นพื้นฐาน อาจะไม่เพียงพอ สำหรับร้นค้าที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวการขายอย่างละเอียด เช่น ต้องการข้อมูลเพื่อไปเปรียบเทียบระหว่างเดือนต่างๆ