Day: ตุลาคม 25, 2016

การแจ้งการชำระเงิน | ZORT ระบบจัดการออเดอร์และสต๊อกสินค้า

การซื้อขายสินค้าออนไลน์ กระบวนการที่สำคัญอย่างนึงที่ขาดไม่ได้ คือ การแจ้งชำระเงิน บางร้านอาจจะให้ลูกค้าแจ้งทางอีเมล ทางไลน์ ฯลฯ แต่วิธีที่ ZORT มาแนะนำในวันนี้คือการแจ้งการชำระเงินผ่าน link นั่นเอง