Day: มีนาคม 20, 2019

ขนส่ง CJ Logistic

CJ Logistic ผู้ให้บริการขนส่งแบบครบวงจร มีจุดให้บริการ 74 สาขาทั่วประเทศ

ขนส่ง NINJA VAN

NinJa Van ขนส่งรายใหม่ บริการรับของถึงบ้านไม่มีขั้นต่ำ รองรับพัสดุน้ำหนักได้มากถึง 20 กิโลกรัม