วิธีการใช้งานฟังก์ชันตัวแทนจำหน่าย (Dropship)

วิธีการใช้งานฟังก์ชันตัวแทนจำหน่าย (Dropship)

 

ตัวแทนจำหน่าย

ฟังก์ชั่นตัวแทนจําหนาย เหมาะสําหรับร้านค้าที่เปิดรับตัวแทนจําหน่าย แบบไม่สต๊อกสินคา ตัวแทนจําหน่ายจะสามารถเช็คสต๊อก และสั่งจองสินค้าได้เองผ่านระบบ

1.วิธีการเพิ่มตัวแทนจําหน่าย

       เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบตัวแทนจําหน่าย จะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายลงในระบบก่อน ซึ่งสามารถทําได้ดังนี้

  1. ไปที่เมนู ลูกค้า/คูค้า เลือก ตัวแทนจําหน่าย
  2. กด “เพิ่มตัวแทนใหม่”

วิธีการเพิ่มตัวแทนจําหนาย สามารถทําได้ 2 แบบ คือ

  1. เพิ่มตัวแทนจําหน่ายครั้งละรายการ (เพิ่มตัวแทนใหม่)
  2. เพิ่มตัวแทนจําหน่ายจากไฟล์ Excel (นําเข้าไฟล์ Excel)  

  1. เพิ่มตัวแทนจําหน่ายครั้งละรายการ (เพิ่มตัวแทนใหม่)

       เพิ่มตัวแทนจําหน่ายครั้งละรายการจะมีรายละเอียดดังนี้

  1. เพิ่มตัวแทนจําหน่ายจากไฟล์Excel (นําเข้าไฟล์ Excel)

การเพิ่มตัวแทนจากไฟล์ Excel จะต้องดาวน์โหลด Template จากระบบเพื่อนําเข้าข้อมูลตัวแทนตามรูปแบบที่ระบบกําหนดเท่านั้น

2.วิธีการสร้างหน้าสั่งซื้อข้อมูลสต๊อกให้กับตัวแทนจําหน่าย

       เมื่อต้องการแชร์ข้อมูลสต๊อกให้กับตัวแทนจําหน่าย เพื่อเช็คสต๊อก สั่งจอง และซื้อผ่านหน้าระบบ จะต้องสร้างหน้าสั่งซื้อให้กับตัวแทนจําหน่าย โดยสามารถกําหนดข้อมูลที่ต้องการให้ตัวแทนจําหน่ายเห็นได้

  1. ไปที่เมนู ลูกค้า/คู่ค้า เลือก หน้าสั่งซื้อ
  2. กด เพิ่มหน้าสั่งซื้อ  

3.กําหนดค่าหน้าสั่งซื้อ

– ตั้งชื่อ แนะนําให้ตั้งเพื่อง่ายต่อการจดจํา เช่น แบ่งตามขั้นของส่วนลดตัวแทนจําหน่าย Level 1, 2 เป็นต้น

– กําหนดส่วนลดตั้งต้นสําหรับตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับหน้าสั่งซื้อนี้

– กําหนดรายละเอียดอื่นๆ และกด บันทึก  

หลังจากกดบันทึกแล้ว จะสังเกตว่ามี Link ของตัวแทนจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งสามารถส่ง Link นี้ให้กับตัวแทนจําหน่ายที่ต้องการได้เลย

ตัวอย่าง หน้าสั่งซื้อที่ตัวแทนจําหน่ายจะเห็นจาก Link ที่ส่งให้

โทร : 02-030-0052
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort

en (1)

More articles

2019/06/17/

เปลี่ยนที่อยู่ผู้ส่งสินค้าเป็นที่อยู่ของตัวแทนได้ง่าย ๆ ในคลิกเดียว!

2019/05/28/

วิธีการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง KERRY EasyShip

2019/05/15/

Easy Ship Kerry

2019/03/20/

ขนส่ง CJ Logistic