วิธีการเชื่อมต่อ ZORT และ PEAK

เมื่อร้านค้าทำการสร้างบัญชีของ Peak เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเชื่อมระบบเข้ากับ ZORT ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

1.) ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Peak จากนั้นคลิกที่ปุ่มตั้งค่าบริเวณแถบคำสั่งด้านขวา จากนั้นเลือก เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นภายนอก

 

 

2.) ไปที่ ZORT และคลิก เชื่อมต่อ

 

 

3.) ระบบจะแสดง Token สำหรับใช้สร้างการเชื่อมต่อขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม คัดลอกลิงค์

 

 

4.) กลับมาที่หน้าระบบ ZORT เมื่อทำการ Login เข้ามาแล้ว ไปที่เมนู ตั้งค่า และเลือก เชื่อมต่อบริการอื่น

 

 

5.) คลิกที่ปุ่ม เพิ่มการเชื่อมต่อ ที่มุมขวาบน

 

 

6.) คลิกที่แถบ Accounting เลือกประเภทการเชื่อมต่อเป็น Peak แล้วตั้งชื่อการเชื่อมต่อให้เรียบร้อย จากนั้นกรอกลิ้งค์ Token ที่ได้มาจากระบบ Peak ลงไปในช่อง User Token เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Verify

 

 

7.) เมื่อบัญชีของท่านผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

 

8.) ระบบจะแสดงหน้าต่างสรุปการตั้งค่าการเชื่อมต่อ ZORT และ Peak ในปัจจุบันขึ้นมา ก็เป็นอันสำเร็จ หรือหากต้องการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ก็สามารถทำได้โดยคลิกที่ปุ่ม คำสั่ง จากนั้นเลือก แก้ไข

 

 

 

9.) ร้านค้าสามารถตั้งค่าการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Peak ได้ตามที่ต้องการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • การอัพเดทข้อมูลเอกสารอัตโนมัติ: สามารถเลือกระยะเวลาให้ระบบทำการส่งข้อมูลอัตโนมัติได้ 4 แบบ คือ 1. ไม่มีการอัพเดท (ไม่ต้องส่งข้อมูลอัตโนมัติ) 2. อัพเดทข้อมูลรายวันไป Peak 3. อัพเดทข้อมูลรายเดือนไป Peak 4. อัพเดทข้อมูลรายชั่วโมงไป Peak (สามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบทำการส่งข้อมูลในเวลาใดของวัน)
  • รายการที่ส่งข้อมูล: ร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ระบบทำการส่งข้อมูลอะไรไปยัง Peak บ้าง
  • สถานะรายการที่ส่งข้อมูล: ร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ระบบส่งข้อมูลของรายการประเภทใดไปที่ Peak
  • กำหนดหมายเลขรายการโดย: ร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้หมายเลขอ้างอิงของรายการนั้น ๆ ออกโดยระบบ ZORT หรือ Peak
  • ช่องทางการชำระเงิน: ร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าจะให้ระบบทำการส่งข้อมูลของกระเป๋าเงินใดบ้างไปยังระบบ Peak

เมื่อทำการตั้งค่าเสร็ตเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึก