Day: พฤษภาคม 8, 2016

การใช้งานฟังค์ชั่น ตัวแทนจำหน่าย (Dropship)

ZORT ตอบสนองความต้องการร้านค้าที่เปิดรับตัวแทนจำหน่าย หรือ ชาว Drop-ship โดยการพัฒนาฟังค์ชั่น “ตัวแทนจำหน่าย” เพื่อให้คุณสามารถจัดการการขายได้ง่ายขึ้น