ขนส่ง

แนะนำบริการขนส่งผ่าน ZORT

เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าประหยัดเวลา และสะดวกสบายที่สุด ZORT จึงรวบรวมบริการขนส่ง มาให้เลือกใช้ได้ตาม

Pick pack ระบบช่วยแพ็คสินค้า

ร้านค้าที่มีพนักงานแพ็คสินค้าโดยเฉพาะ หรือวันวันหนึ่งต้องแพ็คสินค้าจำนวนมาก เพื่อไม่ให้มีการแพ็คสินค้า