ขนส่ง

ส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทย

ส่วนสำคัญของการขายสินค้า โดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์ ก็คือการส่งสินค้านั่นเอง เรามาดูวิธีการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยผ่านระบบ ZORT ง่ายๆ กันดีกว่า