ข่าวสาร

ไขปัญหาน่าปวดหัว “ตัวแทนจำหน่าย”

กระแสขายของผ่านช่องทางออนไลน์มาแรงจริง ๆ ขายคนเดียวอาจจะไม่ทันใจ ดังนั้นหลาย ๆ ร้านจึงเลือกที่จะรับตัวแทนจำหน่ายมาช่วยเพิ่มยอดขาย การรับตัวแทนจำหน่ายนั้นเหมือนการรับคนมาช่วยก็จริง