รายงาน

รายงานขั้นสูง… รายงานอะไรบ้าง?

การรายงานยอดขาย กำไร ขั้นพื้นฐาน อาจะไม่เพียงพอ สำหรับร้นค้าที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวการขายอย่างละเอียด เช่น ต้องการข้อมูลเพื่อไปเปรียบเทียบระหว่างเดือนต่างๆ

รู้กำไรขาดทุนตั้งแต่หน้าแรก

ZORT จึงสรุปข้อมูลสำคัญๆ ให้คุณสามารถดูรายงาน สถานการณ์ของร้านค้าได้จากหน้าแรก ซึ่งรายงานนี้จะแสดงสถานการณ์โดยรวมของร้านค้าของคุณ ว่าตอนนี้กำไร หรือขาดทุนอย่างไรบ้าง