ลูกค้าและคู่ค้า

จัดหมวดหมู่ลูกค้าและคู่ค้า

ลูกค้าสมาชิก ลูกค้าต่างประเทศ ลูกค้าปลีก-ส่ง แต่ละกลุ่มก็มีบางอย่างทีแตกต่างกันไป บางร้านอาจจะเตรียมโปรโมชั่นไว้สำหรับลูกค้าสมาชิกเท่านั้น