ส่วนต่อเติม

รายงานขั้นสูง… รายงานอะไรบ้าง?

การรายงานยอดขาย กำไร ขั้นพื้นฐาน อาจะไม่เพียงพอ สำหรับร้นค้าที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวการขายอย่างละเอียด เช่น ต้องการข้อมูลเพื่อไปเปรียบเทียบระหว่างเดือนต่างๆ

จัดการเงินมัดจำด้วย สถานะการชำระเงิน

การขายสินค้าราคาสูง จะให้ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าเต็มราคาก่อนจะเห็นสินค้าหรือถึงมือลูกค้าก็ต้องหนักใจกันบ้าง ดังนั้นการจ่ายเงินมัดจำบางส่วนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ร้านค้าหลายร้านเลือกใช้

รายรับรายจ่ายจัดการได้

นอกจากรายรับจากการขายสินค้า หรือรายจ่ายจากต้นทุนสินค้าแล้ว ร้านค้าร้านหนึ่งยังมีรายรับรายจ่ายอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ค่าโฆษณา