SMS

การเติม SMS Credit

ก่อนที่จะส่ง SMS เรื่องสำคัญที่ต้องมีก่อน คือ SMS Credit หรือจำนวน SMS ที่สามารถส่งได้นั่นเอง (นับตามความยาวของ SMS 160 ตัวอักษร  = 1 Credit)

ส่ง SMS ให้ลูกค้าผ่าน ZORT

ZORT จึงขอเสนอตัวช่วย “การส่ง SMS แจ้งลูกค้าอัตโนมัติ” ที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องมานั่งพิมพ์ตอบลูกค้าทีละคน ให้คุณมีเวลารับลูกค้าคนต่อไปได้เร็วขึ้น

ส่ง SMS แบบกำหนดเอง

การส่ง SMS โดยอัตโนมัติ ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าง่ายและสะดวกมากขึ้น แต่สำหรับบางร้าน อาจไม่ต้องการส่ง SMS ให้กับลูกค้าทุกคน แต่ต้องการส่งให้เฉพาะลูกค้าวีไอพีเท่านั้น ซึ่งก็สามารถทำได้เช่นกัน ดูวิธีการส่ง SMS อัตโนมัติ

ส่ง SMS ให้ลูกค้าอัตโนมัติ!

SMS ส่งหาลูกค้าเมื่อ : มีการสร้างรายการขาย แต่ไม่มีการชำระมาเป็นเวลา X วัน ตามที่เรากำหนด
เพื่อ : เตือนให้ลูกค้าชำระเงินรายการที่สั่งซื้อมาแล้ว ซึ่งลูกค้าบางคนอาจจะลืม หรือ อาจจะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจ่ายดีไหม การที่ส่ง SMS จึงเป็นการตามลูกค้าโดยอัตโนมัติ