การจัดการเอกสารขั้นสูง (Advance Document)

เป็นการใช้งานสำหรับการพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ในระบบอัตโนมัติ

 

วิธีการใช้งาน

  1. สร้างรายการขาย >> กดบันทึกรายการ 
  2. โดยระบบจะสามารถสร้างเอกสารได้ดังนี้
    1. กรณีรายการขายมีการชำระเงินก่อน >> ระบบจะทำการออกใบเสร็จรับเงินให้ก่อน แล้วเมื่อมีการส่งสินค้า ระบบจึงจะออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี 
    2. กรณีรายการขายมีการส่งสินค้าก่อน >> ระบบจะทำการออกใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี จากนั้นเมื่อมีการชำระเงิน ระบบจึงจะออกใบเสร็จรับเงิน

 

 

วิธีการตรวจสอบเอกสาร

เมื่อระบบพิมพ์เอกสาร และจัดเก็บให้เรียบร้อย สามารถตรวจสอบเอกสารได้ดังนี้

1. ไปที่ดูรายการขาย >> ในรายการขาย : กดเข้าที่รายการขาย >> มุมขวาด้านบนจะมีหัวข้อเอกสารแสดง

 

 

2. ไปที่เมนูเอกสาร >> เลือก เอกสารบัญชี