วิธีการส่งใบแจ้งหนี้จาก ZORT ไปยัง PEAK

ปุ่มกดส่งใบแจ้งหนี้ คือ ฟังก์ชั่นที่ลูกค้าสามารถกดส่งใบแจ้งหนี้ไปที่ระบบ PEAK ได้ทันทีที่ต้องการ โดยระบบจะส่งข้อมูลจาก ZORT ไปสร้างใบแจ้งหนี้บน PEAK แบบทีละรายการ วิธีการตั้งค่าและการใช้งานปุ่มกดส่งใบแจ้งหนี้ มีดังนี้

 

วิธีการตั้งค่าการส่งข้อมูลไป PEAK

 

1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “การเชื่อมต่อบริการอื่น”

2. คลิกเลือกช่องทาง PEAK ที่ต้องการ