การเพิ่มลูกค้า / คู่ค้า

การเพิ่มข้อมูลลูกค้า สามารถทำได้ 2 วิธี                                                                                                               

   1. เพิ่มที่เมนูลูกค้า/คู่ค้า                                                                                                                                           

   2. เพิ่มโดยการนำเข้าไฟล์ Excel

 

  1. การเพิ่มลูกค้า/คู่ค้า ที่เมนูลูกค้า/คู่ค้า                                                                                                                   a.ไปที่เมนูลูกค้า/คู่ค้า >> ผู้ติดต่อ >> เพิ่มผู้ติดต่อใหม่

            b.กรอกข้อมูลลูกค้า/คู่ค้าตามต้องการ โดยสามารถใส่รายละเอียดได้ดังนี้

1.กลุ่มลูกค้า : สามารถเลือกกลุ่มลูกค้าตามต้องการได้

2.รหัสลูกค้า/คู่ค้า : รหัสลูกค้าสามารถใส่ตามต้องการ หรือสามารถใช้เลขที่ระบบรันให้ได้

3.ชื่อลูกค้า/คู่ค้า : ชื่อลูกค้า/คู่ค้าสามารถใส่ชื่อลูกค้าตามต้องการ

4.เลือกกำหนดเลขผู้เสียภาษี, ชื่อสาขา, เลขที่สาขา : ใช้สำหรับเพื่อเพิ่มข้อมูลลูกค้า/คู่ค้าที่เป็นบริษัท เมื่อเลือกระบบจะแสดงคอลั้ม เลขผู้เสียภาษี, ชื่อสาขา, เลขที่สาขาเพิ่ม

5.เลขผู้เสียภาษี :