วิธีสมัครใช้งาน Beam Payment

เอกสารที่ใช้สำหรับการสมัครใช้บริการ

1.สำหรับบุคคลธรรมดา

1.1 ข้อตกลงบริการ สำหรับร้านค้าโดยสามารถกดดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่หน้าสมัครใช้งาน  เพื่อลงชื่อและแนบเป็นไฟล์ zip. พร้อมกับเอกสารอื่นๆ

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้สมัครใช้บริการ

1.3 สำเนาบัญชีธนาคาร (เฉพาะหน้าที่มีหมายเลขบัญชี)

***เอกสารทั้งหมดจะต้องเซ็นกำกับและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้สมัครใช้บริการ

2.สำหรับนิติบุลคล

2.1 ข้อตกลงบริการ สำหรับร้านค้าโดยสามารถกดดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่หน้าสมัครใช้งาน เพื่อลงชื่อและแนบเป็นไฟล์ zip. พร้อมกับเอกสารอื่นๆ

2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวง พาณิชย์ DBD โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ (ถ้ามี)

2.3 บอจ. 3. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (ถ้ามี)

2.4 บอจ. 5. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ที่ถือหุ้นส่วนบริษัทเกิน 25% ขึ้น ไป

2.5 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอํานาจในการลงนาม

2.7 สำเนาบัญชีธนาคาร (เฉพาะหน้าที่มีหมายเลขบัญชี)

***เอกสารทั้งหมดจะต้องเซ็นกำกับและรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราษริษัท

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

1.) ไปที่เมนู “ตั้งค่า”

2.) เลือกเมนู “บริษัท/ร้านค้า”

3.) เลือกเมนู “ตั้งค่าการชำระเงิน”

4.) เลือกบริการ “รับชำระเงินออนไลน์ด้วย Beam”

5.) กรอกข้อมูลบริษัท/ร้านค้า

6.) กรอกข้อมูลที่อยู่บริษัท/ร้านค้า

7.) กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

8.) กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารที่จะใช้ในการรับเงินจากผู้ซื้อ

9.) ทำการอัพโหลดไฟล์เอกสารเพื่อใช้ยืนยันข้อมูล

10.) กดปุ่ม “ส่งข้อมูล

หมายเหตุ

** หลังจากสมัครใช้งานไปแล้วใช้ระยะเวลา 1-3 วันในการยืนยันข้อมูลการสมัครจากทาง Beam

** หากส่งเอกสารไปแล้วไม่ครบหรือมีปัญหาทาง Beam จะติดต่อกลับไปหาร้านค้าตามชื่อและเบอร์ติดต่อในการสมัคร

วิธีสร้างรายการรับชำระเงินด้วย Beam Payment

เมื่อร้านค้าได้รับการยืนยันการสมัครใช้บริการชำระเงินจาก Beam Payment เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ร้านค้าสามารถสร้างรายการรับชำระเงินจากผู้ซื้อ ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.) ไปที่เมนู “รายการขาย”

2.) เลือกเมนู “สร้างรายการขาย”

3.) กรอกข้อมูลรายละเอียดการขาย

4.) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “บันทึก”

5.) กดปุ่ม “Share Link”

6.) กดปุ่ม “คัดลอก” จากนั้นร้านค้าสามารถส่ง Link รายการขายนี้ให้ผู้ซื้อเพื่อทำการชำระเงิน

7.) เมื่อผู้ซื้อได้รับ Link รายการขาย กดที่ปุ่ม “ชำระเงินออนไลน์” เพื่อทำการชำระเงิน

8.)เมื่อลูกค้าชำระเงินจาก Link เรียบร้อยแล้ว จะมีแจ้งเตือนการชำระเงินทางอีเมลของร้านค้า และสถานะรายการขายดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็น “ชำระครบ”

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort