การเรียกขนส่ง J&T และการพิมพ์ใบแปะหน้า

การเรียกขนส่ง และพิมพ์ใบแปะ J&T #

  1. ไปที่เมนูรายการขาย >> บริการส่งสินค้า >> ส่งสินค้า >> เลือกขนส่ง

      2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน >> กดต่อไป

      3. ระบบจะขึ้นให้กดพิมพ์ใบแะกล่อง

 

ตัวอย่างใบแปะกล่องแบบไม่มี COD

ตัวอย่างใบแปะกล่อง COD