วิธีการใช้งานฟังก์ชันตัวแทนจำหน่าย (Dropship)

ตัวแทนจำหน่าย

ฟังก์ชั่นตัวแทนจําหนาย เหมาะสําหรับร้านค้าที่เปิดรับตัวแทนจําหน่าย แบบไม่สต๊อกสินคา ตัวแทนจําหน่ายจะสามารถเช็คสต๊อก และสั่งจองสินค้าได้เองผ่านระบบ

1.วิธีการเพิ่มตัวแทนจําหน่าย

เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบตัวแทนจําหน่าย จะต้องเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนจําหน่ายลงในระบบก่อน ซึ่งสามารถทําได้ดังนี้

1.ไปที่เมนู ลูกค้า/คูค้า เลือก ตัวแทนจําหน่าย
2.กด “เพิ่มตัวแทนใหม่”

วิธีการเพิ่มตัวแทนจําหนาย สามารถทําได้ 2 แบบ คือ

1.เพิ่มตัวแทนจําหน่ายครั้งละรายการ (เพิ่มตัวแทนใหม่)
2.เพิ่มตัวแทนจําหน่ายจากไฟล์ Excel (นําเข้าไฟล์ Excel)

1.เพิ่มตัวแทนจําหน่ายครั้งละรายการ (เพิ่มตัวแทนใหม่)
เพิ่มตัวแทนจําหน่ายครั้งละรายการจะมีรายละเอียดดังนี้2.เพิ่มตัวแทนจําหน่ายจากไฟล์Excel (นําเข้าไฟล์ Excel)
การเพิ่มตัวแทนจากไฟล์ Excel จะต้องดาวน์โหลด Template จากระบบเพื่อนําเข้าข้อมูลตัวแทนตามรูปแบบที่ระบบกําหนดเท่านั้น

2.วิธีการสร้างหน้าสั่งซื้อข้อมูลสต๊อกให้กับตัวแทนจําหน่าย

เมื่อต้องการแชร์ข้อมูลสต๊อกให้กับตัวแทนจําหน่าย เพื่อเช็คสต๊อก สั่งจอง และซื้อผ่านหน้าระบบ จะต้องสร้างหน้าสั่งซื้อให้กับตัวแทนจําหน่าย โดยสามารถกําหนดข้อมูลที่ต้องการให้ตัวแทนจําหน่ายเห็นได้
1.ไปที่เมนู ลูกค้า/คู่ค้า เลือก หน้าสั่งซื้อ
2.กด เพิ่มหน้าสั่งซื้อ

3.กําหนดค่าหน้าสั่งซื้อ

  • ตั้งชื่อ แนะนําให้ตั้งเพื่อง่ายต่อการจดจํา เช่น แบ่งตามขั้นของส่วนลดตัวแทนจําหน่าย  Level 1, 2 เป็นต้น
  • กําหนดส่วนลดตั้งต้นสําหรับตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับหน้าสั่งซื้อนี้
  • กําหนดรายละเอียดอื่นๆ และกด บันทึก

หลังจากกดบันทึกแล้ว จะสังเกตว่ามี Link ของตัวแทนจําหน่ายที่เพิ่มขึ้นมา ซึ่งสามารถส่ง Link นี้ให้กับตัวแทนจําหน่ายที่ต้องการได้เลยdropship_guideline


ตัวอย่าง หน้าสั่งซื้อที่ตัวแทนจําหน่ายจะเห็นจาก Link ที่ส่งให้

โทร : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]
Line: @zort