วิธีการนำเข้าสินค้า รูปภาพและรายการขาย

เมื่อเชื่อมต่อ Tiktok Shop กับระบบ ZORT เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไป ให้ผู้ใช้งานนำเข้าข้อมูลสินค้ามาที่ระบบ ZORT สามารถทำตามวิธีการได้ ดังนี้

 

1. การนำเข้าข้อมูลสินค้า

เป็นการนำเข้าสินค้าจาก Tiktok Shop มาที่ ZORT

 

 

2. อัปเดตรูปภาพสินค้า

เป็นการนำเข้ารูปภาพจาก Tiktok Shop มาอัปเดตที่ ZORT โดยหากต้องการให้นำรูปภาพมาแก้ไขบนระบบ ZORT สามารถ กดปุ่ม อัปเดต และติ๊กเลือก อัปเดตรูปภาพเดิมในระบบ จากนั้นกด ยืนยัน 

 

 

3. เชื่อมต่อข้อมูลสินค้า
เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลสินค้า หรือทำให้สินค้าระหว่าง ZORT และ Tiktok Shop เชื่อมต่อกัน (ส่วนนี้ไม่สามารถอัปเดตสต๊อกสินค้าได้)

4. นำเข้าข้อมูลรายการขายย้อนหลัง

เป็นการนำเข้ารายการขายจาก Tiktok Shop มาที่ ZORT โดยสามารถเลือกดึงรายการขายย้อนหลังได้ (การนำเข้ารายการขายจะสามารถเลือกได้ครั้งละ 1 วัน

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort