การสมัครใช้งาน mPAY

การสมัครใช้งาน mPAY สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1.) ไปที่เมนูตั้งค่า เลือก บริษัท/ร้านค้า #

2.) เลือก ตั้งค่าการชำระเงิน #

 

#

3.) กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับร้านค้าตามความเป็นจริง (เอกสารยืนยันที่จะต้องส่งภายหลังสมัคร) แล้วกด ต่อไป #

 

#

4.) เลือก วิธีรับชำระเงิน (ซึ่งค่าธรรมเนียมร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ) แล้วกด ส่งคำร้องขอ #

 

#

5.) หลังจากที่ส่งคำร้องขอเรียบร้อย จะสามารถใช้บริการ mPAY ได้เลย แต่สถานะการถอนเงินจะยังเป็น อยู่ในระหว่างการดำเนินการ คือ ยังไม่สามารถถอนเงินได้ จนกว่าจะส่งเอกสารยืนยันตัวตนครบถ้วน (ทาง mPAY ใช้เวลาตรวจสอบ 7-10 วันทำการ) #

*เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลรายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งเพิ่มให้กับท่านทางอีเมล และจะติดต่อไปภายใน 1 วันทำการหลังจากที่ท่านส่งคำร้องขอ

 

 

6.) เมื่อผ่านการตรวจสอบเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว สถานะการใช้งานและการถอนเงินจะขึ้น ใช้งานได้ ทั้งสองส่วน

 

#

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort