การนำเข้าข้อมูลสินค้าหรือรายการขายย้อนหลังจาก Lazada

ในการนำเข้าข้อมูลจาก Lazada มาที่ระบบ ZORT ข้อมูลสินค้าที่จะเข้ามาได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาขาย, คำอธิบาย, จำนวนสินค้า ไปจนถึงภาพสินค้า (เฉพาะภาพแรกจะถูกดึงเข้ามา)

ข้อควรระวัง: การจะนำเข้าข้อมูลจาก Lazada นั้น รหัสสินค้า(SKU) ใน ZORT จะต้องตรงกับรหัสสินค้าใน Lazada เพราะถ้ารหัสสินค้าไม่ตรงกัน จะทำให้รายการสินค้านั้น ๆ กลายเป็นสินค้าคนละชิ้นกัน  และเกิดเป็นรายากรสินค้าซ้ำซ้อนได้

       การดึงรายการสินค้าจาก Lazada มาที่ ZORT

มีขั้นตอนดังนี้

1.) ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น
จากนั้นเลือกตัวเชื่อมต่อ Lazada 

 

2.) ดูที่รายการ นำเข้าข้อมูลสินค้า แล้วคลิกที่ปุ่ม อัพเดท

 

3.) พิมพ์ confirm เเล้วกดปุ่ม ยืนยัน

 

4.) ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูล คลิก ตกลง

 

5.) เมื่อระบบทำการเชื่อมต่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ

การดึงรายการขายย้อนหลังจาก Lazada มาที่ ZORT

มีขั้นตอนดังนี้

1.) ดูที่รายการ นำเข้าข้อมูลรายการขายย้อนหลัง แล้วคลิกที่ปุ่ม อัพเดท

 

2.) เลือกวันที่ที่ต้องการนำเข้ารายการขายย้อนหลัง ( โดยจะสามารถระบุได้ครั้งละ 1 วันเท่านั้น ) จากนั้นพิมพ์ confirm เเล้วกดปุ่ม ยืนยัน

 

3.) ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูล คลิก ตกลง

 

4.) เมื่อระบบทำการเชื่อมต่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ