การนำเข้าข้อมูลสินค้าหรือรายการขายย้อนหลังจาก Lazada

ในการนำเข้าข้อมูลจาก Lazada มาที่ระบบ ZORT ข้อมูลสินค้าที่จะเข้ามาได้แก่ รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, ราคาขาย, คำอธิบาย, จำนวนสินค้า ไปจนถึงภาพสินค้า (เฉพาะภาพแรกจะถูกดึงเข้ามา)

ข้อควรระวัง: การจะนำเข้าข้อมูลจาก Lazada นั้น รหัสสินค้า(SKU) ใน ZORT จะต้องตรงกับรหัสสินค้าใน Lazada เพราะถ้ารหัสสินค้าไม่ตรงกัน จะทำให้รายการสินค้านั้น ๆ กลายเป็นสินค้าคนละชิ้นกัน  และเกิดเป็นรายากรสินค้าซ้ำซ้อนได้

       การดึงรายการสินค้าจาก Lazada มาที่ ZORT #

มีขั้นตอนดังนี้

1.) ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น
จากนั้นเลือกตัวเชื่อมต่อ Lazada 

 

2.) ดูที่รายการ นำเข้าข้อมูลสินค้า แล้วคลิกที่ปุ่ม อัพเดท

 

3.) พิมพ์ confirm เเล้วกดปุ่ม ยืนยัน

 

4.) ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูล คลิก ตกลง

 

5.) เมื่อระบบทำการเชื่อมต่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ

#

การดึงรายการขายย้อนหลังจาก Lazada มาที่ ZORT #

มีขั้นตอนดังนี้

1.) ดูที่รายการ นำเข้าข้อมูลรายการขายย้อนหลัง แล้วคลิกที่ปุ่ม อัพเดท

 

2.) เลือกวันที่ที่ต้องการนำเข้ารายการขายย้อนหลัง ( โดยจะสามารถระบุได้ครั้งละ 1 วันเท่านั้น ) จากนั้นพิมพ์ confirm เเล้วกดปุ่ม ยืนยัน

 

3.) ระบบจะทำการเชื่อมต่อข้อมูล คลิก ตกลง

 

4.) เมื่อระบบทำการเชื่อมต่อข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็น สำเร็จ