วิธีการเชื่อมต่อ ZORT และ PEAK

จบปัญหาความยุ่งยากของการทำบัญชีร้านค้า เพราะว่าวันนี้ร้านค้าสามารถส่งต่อข้อมูลการขายและข้อมูลสำคัญทางบัญชีต่าง ๆ จาก ZORT ไปยัง Peak ได้อย่างลื่นไหล ไม่มีสะดุด

 

วิธีการเชื่อมต่อ

เมื่อร้านค้าทำการสร้างบัญชีของ Peak เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเชื่อมระบบเข้ากับ ZORT ด้วยวิธีการง่าย ๆ ดังนี้

1.) Login เข้าสู่ระบบ Peak เลือกเมนู ตั้งค่า จากนั้นเลือก เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นภายนอก

 

 

2.) ไปที่ ZORT และคลิก เชื่อมต่อ

 

 

3.) อ่านคำเตือนก่อนกด เชื่อมต่อ PEAK กับ ZORT

 

 

4.) กดคัดลอกลิงค์ หรือเลข Token เพื่อนำไปกรอกในระบบ ZORT

 

 

5.) กลับมาที่หน้าระบบ ZORT เมื่อทำการ Login เข้ามาแล้ว ไปที่เมนู ตั้งค่า และเลือก เชื่อมต่อบริการอื่น

6.) คลิกที่ปุ่ม เพิ่มการเชื่อมต่อ

 

 

7.) คลิกที่แถบ Accounting เลือกประเภทการเชื่อมต่อเป็น Peak แล้วตั้งชื่อการเชื่อมต่อให้เรียบร้อย จากนั้นกรอกลิ้งค์ Token ที่ได้มาจากระบบ Peak ลงไปในช่อง User Token เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Verify

 

 

8.) เมื่อบัญชีของท่านผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม บันทึก

 

 

9.) เมื่อทำการบันทึกการเชื่อมต่อ ZORT กับ PEAK สำเร็จ ให้ทำการตั้งค่าการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง PEAK โดยกด แก้ไข

 

10.)  คลิกที่แถบเมนู ทั่วไป

– การตั้งค่าการอัพเดทข้อมูลเอกสารอัตโนมัติ มี 3 รูปแบบให้เลือก คือแบบรายวัน, รายเดือน และรายชั่วโมง

– ร้านค้าสามารถเลือกรูปแบบการอัพเดทข้อมูลให้ ZORT ส่งข้อมูลไปที่ PEAK ได้ตามที่ร้านค้าต้องการ ว่าจะให้อัพเดทข้อมูลส่งแบบรายวัน, รายเดือน หรือรายชั่วโมง

– การกำหนดหมายเลขรายการ ร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าจะยึดหมายเลขรายการตาม ZORT หรือ PEAK

– หากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดบันทึกรายการ

 

 

11.) คลิกที่แถบเมนู ใบเสร็จรับเงินและรายจ่าย

– ตั้งค่ารายการที่ส่งข้อมูล ว่าให้ ZORT ส่งข้อมูลรายการไหนไปสร้างใบเสร็จใน PEAK บ้าง โดยสามารถส่งได้ 4 รายการ คือ รายการขาย, รายการซื้อ, รายการรับคืน และ รายการคืนสินค้ารายการ

– ตั้งค่าสถานะรายการที่ส่งข้อมูลว่าจะให้ ZORT ส่งข้อมูลสถานะไหนไปที่ PEAK บ้าง โดยมี 2 สถานะให้เลือก คือสถานะชำระครบและสถานะสำเร็จ กับสถานะชำระครบ

– ตั้งค่าช่องทางการชำระเงิน ว่าให้ ZORT ส่งช่องทางการชำระเงินไหนไปที่ PEAK บ้าง โดยสามารถเลือกกี่ช่องทางก็ได้

– หากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดบันทึกรายการ

 

12.) คลิกที่แถบเมนู ใบแจ้งหนี้

– ตั้งค่าใบแจ้งหนี้ ว่าจะให้ ZORT ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ไปยัง PEAK หรือไม่ หากต้องการให้ ZORT ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ไปยัง PEAK ให้ติ๊กตรงคำว่าส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ได้เลย

– ตั้งค่าสถานะรายการที่ส่งข้อมูล ว่าจะให้ ZORT ส่งข้อมูลรายการไหนไปสร้างใบแจ้งหนี้ใน PEAK บ้าง โดยมี 2 สถานะให้เลือกคือสถานะสำเร็จและยังไม่ชำระ กับสถานะรอโอนและยังไม่ชำระ

– หากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด บันทึก

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort