การตั้งค่าผู้ใช้งาน เอกสาร และสินค้าบนระบบ POS

ร้านค้าที่ใช้งานระบบ POS สามารถเข้าไปตั้งค่าระบบได้ที่หน้าตั้งค่า POS ได้ที่ : https://pos.zortout.com/

 

การตั้งค่าระบบ POS จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ


1. การตั้งค่าโปรโมชัน ดูคู่มือได้ที่ลิงก์นี้ :
https://zortout.com/blog/point-of-sale-pos

2. ส่วนของการตั้งค่าส่วนอื่นๆ เช่น ผู้ใช้งาน , การตั้งค่าเอกสาร , การแสดงเมนูต่างๆ และการแสดงหมวดหมู่สินค้าบน POS

 

 

1. วิธีการตั้งค่าผู้ใช้งาน #

เป็นขั้นตอนการสร้างผู้ใช้งานสำหรับเข้า App POS ซึ่งการเพิ่มผู้ใช้งานส่วนนี้ จะต้องใช้ email ที่ไม่ซ้ำกับ email ที่ล็อกอินเข้าระบบหลังบ้าน 

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก ผู้ใช้งาน

2. เลือก คลังที่ต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน >> กดปุ่ม เพิ่ม

 

 

3. กรอกข้อมูลผู้ใช้งานตามที่ต้องการ

กรณีสิทธิ์ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ 2 แบบ

  • 3.1 ผู้จัดการ : สามารถตั้งค่า PIN หรือรหัสผู้จัดการ เพื่อใช้ในการยกเลิก หรือ ทำรับคืนรายการขายได้
  • 3.2 พนักงาน : กรณีมีการตั้งค่า PIN หรือรหัสผู้จัดการ พนักงานจะไม่สามารถยกเลิกรายการขายเองได้

 

#

2. วิธีการตั้งค่าคลัง / สาขา
#

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า >> เลือก คลังสาขา

2. เลือก คลังสินค้า / สาขา

 

 

ส่วนนี้จะสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

1. ตั้งค่า PIN หรือรหัสผู้จัดการ : ใช้ในกรณีไม่ต้องการให้พนักงานยกเลิกรายการขายได้เอง

 

 

2. คำนำหน้าเอกสาร : ใช้ในการกำหนดคำนำหน้ารายการขาย , รายการรับคืน หรือรายการเปลี่ยนสินค้า

 

รายละเอียดแต่ละหัวข้อดังนี้

  • คำนำหน้าใบเสร็จ : รายการขาย
  • คำนำหน้าใบคืนสินค้า : รายการรับคืนของรายการขาย
  • คำนำหน้าใบเคลม : รายการรับคืนของรายการขาย และรายการที่เปลี่ยนสินค้ารายการนั้น
  • คำนำหน้าใบเปลี่ยนสินค้า : รายการรับคืนของรายการขาย และรายการที่เปลี่ยนสินค้ารายการนั้น

 

3. ตั้งค่าโปรแกรม : สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

 

 

 

1.ตรวจสอบสต็อกสินค้าหน้าการขาย : สามารถแสดงจำนวนสินค้าบน POS ได้ และป้องกันการขายสินค้าติดลบ

2. แสดงสต็อกสินค้า : ตั้งค่าการดูจำนวนสินค้าบน POS ได้ โดยบน POS จะเพิ่มเมนูสต๊อกสินค้าขึ้นมา

 

 

3. จัดการเงิน : ตั้งค่าการดูเมนูจัดการเงินบน POS โดยในเมนูนี้จะแสดงการเข้าออกของเงินที่มีการขายสินค้าในแต่ละวัน

 

 

4. แก้ไขส่วนลด/หน่วย, ราคาสินค้าต่อหน่วย : ตั้งค่าให้สามารถแก้ไขราคาสินค้า , ใส่ส่วนลดตอนขายสินค้าบน POS ได้

 

 

 

5. จัดการข้อมูลลูกค้า : ตั้งค่าให้สามารถใส่เบอร์โทรของลูกค้าตอนขายสินค้าบน POS ได้

 

 

6. ช่องทางการชำระเงิน : ตั้งค่ากำหนดช่องทางชำระเงินที่ให้แสดงบน POS ได้ และสามารถผูกช่องทางชำระเงินของ POS กับระบบหลังบ้าน ZORT ได้

 

 

 

วิธีการการตั้งค่าหมวดหมู่ #

 

เพื่อเลือกการแสดงผลของหมวดหมู่สินค้าตอนทำรายการขายบน POS

1. ไปที่ ตั้งค่า >> เลือก หมวดหมู่ >> เลือก ประเภทหมวดหมู่สินค้า

2. กดปุ่ม บันทึก

 

 

3. เมื่อตั้งค่าแล้ว ระบบแสดงหมวดหมู่สินค้าขึ้นมา