วิธีการพิมพ์ใบวางบิล

ใบวางบิล (Billing Note) คืออะไร  

เป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ทำออกมาเพื่อแจ้งยอดชำระให้ลูกค้าได้ทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระราคาสินค้าหรือบริการตามวันที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง 

 

1. ไปที่เมนูรายการขาย  

2. เลือกดูรายการขาย  

3. เลือกรายการขายที่ต้องการ  

4. กดปุ่ม พิมพ์เอกสาร  

5. เลือกพิมพ์ใบวางบิล 

 

 

6. ระบบแสดง Popup การพิมพ์เอกสาร โดยสามารถเลือกข้อมูลได้ดังนี้ 

  • ขนาด : A4
  • หัวเรื่อง : ใบวางบิล
  • หมายเลขรายการ และแก้ไขคำนำหน้าเอกสาร : เป็นการกำหนดคำนำหน้า และเลขที่เอกสารวางบิล
  • วันที่เอกสาร : วันที่ที่มีการออกเอกสาร
  • วันที่ครบกำหนด : วันที่ครบกำหนดชำระเงิน 

7. เมื่อเลือกข้อมูลครบถ้วน กดปุ่ม กดพิมพ์เอกสาร 

 

 

ตัวอย่างเอกสารวางบิล

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]
Line: @zort