การเชื่อมต่อและการตั้งค่าระบบ ZORT และ eTax-INET

เมื่อร้านค้าทำการสมัครและเปิดใช้งานระบบกับทาง INET เรียบร้อยแล้ว สามารถทำการเชื่อมต่อระบบ ZORT กับ NET เพื่อใช้นำส่งข้อมูลได้ ดังนี้  

 . 

1. เข้าระบบ ZORT ไปที่ เมนูตั้งค่า

2. เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น >> เลือก เพิ่มการเชื่อมต่อ 

3. เลือกหัวข้อ Accounting >> เลือก E-Tax Invoice

4. นำข้อมูล Token ที่ได้จาก INET กรอกในช่องให้เรียบร้อย 

5. กด Verify

 

 

 

วิธีการตั้งค่าการเชื่อมต่อ eTax – INET  #

 

1. ไปที่เมนูตั้งค่า >> เชื่อมต่อบริการอื่น 

2. กดชื่อเชื่อมต่อ INET เลือกปุ่ม แก้ไข

 

 

 

2. การตั้งค่าเชื่อมต่อ eTax – INET มี 2 ส่วนด้วยกันคือ

2.1 การตั้งค่าทั่วไป : สำหรับตั้งค่าเวลาการส่งข้อมูล eTax โดยสามารถเลือกตั้งค่าได้ 4 รูปแบบด้วยกันคือ 

  1. ไม่มีการอัปเดต : ตั้งค่าไม่ให้ส่งข้อมูลอัตโนมัติ 
  2. อัปเดตข้อมูลรายวัน : ตั้งค่าส่งข้อมูลอัตโนมัติ เป็นรายวัน โดยจะมีการส่งข้อมูล eTax 1 ครั้งในวันถัดไป
  3. อัปเดตข้อมูลรายชั่วโมง : ตั้งค่าส่งข้อมูลอัตโนมัติ เป็นรายขั่งโมง โดยจะมีการส่งข้อมูล eTax ในทุกๆ ชั่วโมง
  4. กำหนดหมายเลขรายการโดย : การตั้งค่าสำหรับกำหนดเลขที่เอกสาร

 

 

 

2.2 การตั้งค่ารายการที Masking ข้อมูล 

 

การตั้งค่า Masking ข้อมูลคือ การตั้งค่าสำหรับรายการขายจาก Marketplace ที่มีการปิดข้อมูลผู้ซื้อหรือลูกค้า (ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางที่ปกปิดข้อมูล ได้แก่ Shopee และ TikTok Shop) โดยระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อผู้ซื้อในเอกสาร eTax เป็นชื่อที่มีการตั้งค่าไว้ 

 

วิธีการตั้งค่า 

1. เลือกแถบรายการถูก masking ข้อมูล

2. เลือก “กำหนดเอง” โดยสามารถตั้งรหัส และชื่อลูกค้าตามต้องการ

 

 

 

 

ตัวอย่างรายการขาย และเอกสารที่มีการตั้งค่า