คู่มือการใช้งานระบบเชื่อมต่อร้านค้า “MyShop” : วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่าการส่งข้อมูลและสินค้า MyShop

สำหรับการตั้งค่าการส่งข้อมูลระหว่าง ZORT และ  MyShop มี 3 แบบ คือ

 1. อัพเดทข้อมูลสินค้าจาก MyShop มายังระบบ ZORT
 2. การตั้งค่าการส่งข้อมูลระหว่าง ZORT และ MyShop
 3. อัตโนมัติ : สถานะรายการขายจะอ้างอิงจากทาง line

โดยเราสามารถทำการตั้งค่าการส่งข้อมูลได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. อัพเดทข้อมูลสินค้าจาก MyShop มายังระบบ ZORT

1.) ไปที่เมนู “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2.) เลือกร้านค้า LINE MyShop ที่เชื่อมต่อไว้

 

 

3.) กดอัพเดทนำเข้าข้อมูลสินค้า

 

 

4.) พิมพ์  “Confirm” เพื่อยืนยันการนำเข้าข้อมูลสินค้า

5.) กดปุ่ม “ยืนยัน”

 

 

6.) กดปุ่ม “ตกลง”

 

 

7.) เมื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าสำเร็จ สถานะรายการจะเปลี่ยนเป็นสำเร็จ

 

 

 1. การตั้งค่าการส่งข้อมูลระหว่าง ZORT และ MyShop

1.) ไปที่เมนู “เชื่อมต่อบริการอื่น”

2.) เลือกร้านค้า LINE MyShop ที่เชื่อมต่อไว้

 

 

3.) ไปที่ “รายละเอียดการตั้งค่า” กดปุ่ม “แก้ไข”

 

 

4.) จะปรากฎรายละเอียดการตั้งค้าต่างๆ ร้านค้าสามารถตั้งค่าได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

รายละเอียดการตั้งค่า

รายการสินค้าอัตโนมัติ

1.ทำเครื่องหมายถูก ✓ เพื่ออัพเดทจำนวนสินค้าไปยัง LINE MyShop

2.เลือกประเภทจำนวนที่ต้องการอัพเดท เป็นจำนวนพร้อมขาย

3.เลือกคลัง/สาขา ที่ต้องการอัพเดทจำนวนสินค้าคงเหลือ สามารถเลือกได้ว่าจะใช้คลังสินค้าใด

 

 

รายการขายอัตโนมัติ

 1. นำเข้ารายการขายทั้งหมด
  ระบบจะนำเข้ารายการขายจาก LMS มาทั้งหมด ทั้งรายการที่ยังไม่ชำระเงิน / ชำระเงินแล้ว / COD  โดยจะนำเข้ารายการขายทุกๆ 20 นาที (รวมถึงอัพเดทสถานะรายการขายด้วย)
 2. ทำเครื่องหมายถูก ✓เพื่อนำเข้ารายการขายจาก Line MyShop ไป ZORT
  จะสามารถนำเข้าได้เฉพาะรายการที่ชำระเงินเท่านั้น
 1. ประเภทภาษี
  ตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ
 • ตามรายการขาย = ไม่มีภาษี
 • รวมภาษี = รายการขายเป็นรวมภาษี
 • ตั้งค่าภาษีในส่วนค่าส่ง มี/ไม่มี

ตั้งค่ารายการสถานะทั่วไป สามารถตั้งได้ 2 แบบ คือ

 1. ตั้งค่าเป็นรอโอนสินค้า
  ระบบจะนำเข้ารายการขาย โดยสถานะรายการจะเป็น”รอโอน”
 2. ตั้งค่าเป็นโอนทันทีจากคลังสินค้า

ระบบนำเข้ารายการขาย โดยสถานะรายการจะเป็น “สำเร็จ”

ตั้งค่าสถานะการชำระเงิน สามารถตั้งได้ 3 แบบ คือ

 1. ตั้งค่าเป็นรอชำระ
  ระบบนำเข้ารายการขาย โดยการชำระเงินจะเป็น “รอชำระ” ต้องกดชำระเงินอีกครั้งในระบบ ZORT
 1. ตั้งค่าเป็นชำระครบ
  ระบบนำเข้ารายการขาย โดยการชำระเงินจะเป็น “ชำระครบ”
 1. ตั้งเป็นอัตโนมัติ
  ระบบนำเข้ารายการขาย โดยการชำระเงินจะอิงตามสถานะของ LINE MyShop และสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมในส่วนของช่องทางการชำระเงินได้

ตั้งค่าข้อมูลลูกค้า สามารถตั้งได้ 2 แบบ คือ

 1. ดึงข้อมูลลูกค้าจาก LINE MyShop
 2. กำหนดข้อมูลลูกค้าเอง

ตั้งค่าการส่งข้อมูลรายการขายไป LINE MyShop

 1. ทำเครื่องหมายถูก ✓เพื่อ ส่งสถานะรายการขายจาก ZORT ไปที่ LINE MyShop  เพื่อยืนยันการส่งสินค้าสำเร็จ

กดปุ่ม “บันทึก”  เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย

 

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort