Shopee การพิมพ์ใบส่งของ

ร้านค้าสามารถพิมพ์ใบส่งของสำหรับรายการสั่งซื้อจาก Shopee ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.) ไปที่เมนูรายการขาย เลือก ดูรายการขาย

2.) เลือกรายการขายที่ต้องการพิมพ์เอกสาร

 

 

3.) กด พิมพ์เอกสาร เลือก พิมพ์ใบส่งของ

 

 

4.) จะปรากฏหน้าใบแปะกล่องสำหรับพิมพ์ ดังภาพ

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort