PLUGIN

ระบบการซื้อสินค้า

1 สร้าง / ลบ / แก้ไข / ยกเลิก / ซ่อน รายการซื้อ
2 ระบบ Import/Export รายการซื้อจำนวนมากด้วยไฟล์ Excel
3 กำหนดส่วนลดเป็น % หรือ จำนวนเงิน
4 ระบบคำนวนภาษีแบบ แยกนอก(excluded) หรือ รวมใน(included)
5 ระบบแนบไฟล์ในแต่ละรายการสั่งซื้อ (สำหรับแนบ slip เอกสาร หรือ รูปภาพ)
6 ระบบบันทึกค่าจัดส่งและช่องทางการจัดส่ง
7* ระบบสแกนบาร์โค้ดเพื่อเรียกข้อมูลสินค้า
8 ระบบบันทึกช่องทางการชำระเงิน เช่น SCB TMB สดหน้าร้าน ฯลฯ
9 ระบบโน๊ตข้อความสำหรับทีมงานภายใน
10 ระบบสร้างหมายเลขรายการอัตโนมัติ หรือ ตั้งค่าเอง
11 ซื้อสินค้าด้วยราคาทุนไม่เท่ากันในแต่ละล๊อต
12* ระบบบันทึกการชำระเงินมัดจำหรือจ่ายทีละงวด
13 ปักหมุดรายการที่สำคัญไว้บนสุด
14 ระบบค้นหาประวัติรายการซื้อ ตามวันเวลาต่างๆ/สินค้า/สถานะของรายการ
15 ระบบคืน/รับคืนสินค้า
16 ระบบโอนสินค้าเข้าคลัง(นำสต๊อกเข้า) รอโอน โอนทั้งหมด และ โอนทีละส่วน
17 ระบบพิมพ์เอกสารสำคัญ ใบสั่งซื้อ ใบแปะกล่อง ฯลฯ
18 ระบบใส่ลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ในการออกเอกสารต่างๆ
19 ระบบส่งสรุปรายการสั่งซื้อ ด้วยการแชร์ลิงค์หรือส่งอีเมล ให้ซัปพลายเออร์
20 เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างละเอียดใน Log การทำงาน
21 ข้อมูลในระบบจัดซื้อจะเชื่อมโยงกับระบบสต๊อกสินค้า คู่ค้า และการเงิน โดยอัตโนมัติ

ระบบการขายสินค้า

1 ระบบ Import/Export รายการขายจำนวนมากด้วยไฟล์ Excel
2 สร้าง / ลบ / แก้ไข / ยกเลิก / ซ่อน รายการขาย
3 กำหนดส่วนลดในการขายเป็น % หรือ จำนวนเงิน
4 ระบบแนบไฟล์ในแต่ละรายการขาย (สำหรับแนบ slip เอกสาร หรือ รูปภาพ)
5 ระบบคำนวนภาษีแบบ แยกนอก(excluded) หรือ รวมใน(included)
6 ระบบบันทึก ที่อยู่จัดส่ง วันเวลา ค่าจัดส่ง และ ช่องทางการจัดส่ง
7 ระบบสร้างหมายเลขรายการอัตโนมัติ หรือ ตั้งค่าเอง
8 ระบบจองสินค้าโดยยังไม่ตัดสต๊อกเพื่อป้องกันการขายซ้ำซ้อน
9 ระบบบันทึกช่องทางการขาย Lazada Facebook Line หน้าร้าน ฯลฯ
10 ระบบบันทึกช่องทางการชำระเงิน เช่น SCB TMB สดหน้าร้าน ฯลฯ
11* ระบบสแกนบาร์โค้ดเพื่อเรียกข้อมูลสินค้า
12* ระบบบันทึกการชำระเงินมัดจำหรือจ่ายทีละงวด
13 ระบบคืน/รับคืนสินค้า
14 ปักหมุดรายการที่สำคัญไว้บนสุด
15 ระบบโอนสินค้าออกจากคลัง(ตัดสต๊อก) รอโอน โอนทั้งหมด และ โอนทีละส่วน
16 ระบบโน๊ตข้อความสำหรับทีมงานภายใน
17 ระบบค้นหาประวัติรายการขาย ตามวันเวลาต่างๆ/สินค้า/สถานะของรายการ
18 ระบบพิมพ์เอกสารสำคัญ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบแปะกล่อง ใบส่งสินค้า ฯลฯ
19 ระบบใส่ลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ในการออกเอกสารต่างๆ
20 ข้อมูลในระบบขายจะเชื่อมโยงกับระบบสต๊อกสินค้า คู่ค้า และการเงิน โดยอัตโนมัติ
21 ระบบส่งสรุปรายการขาย/เสนอราคา ด้วยการแชร์ลิงค์หรือส่งอีเมล ให้ลูกค้า
22 เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างละเอียดใน Log การทำงาน
23 แจ้งการชำระเงินผ่านลิ้ง

สินค้าและคลัง

1 ระบบสร้างรหัสสินค้าอัตโนมัติ
2 ระบบ Import/Export สินค้า คลัง และ หมวดหมู่ จำนวนมากด้วยไฟล์ Excel
3 ระบบข้อมูลสินค้า: รหัส ชื่อ ราคาซื้อ/ขาย คำอธิบาย หนวยสินค้า หน่วย และ รูปภาพ
4 Tag สินค้าสะดวกในการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
5* ระบบสินค้าที่มีคุณสมบัติ เช่น สี ขนาด วัสดุ ฯลฯ : สร้างข้อมูลและดูสรุปได้สะดวก
6 ระบบจำนวนสินค้าคงเหลือและสินค้าที่พร้อมขาย (ลบจำนวนที่ถูกสั่งจองแล้ว)
7* ระบบคลังสินค้าหลายสาขา
8* ระบบโอนสินค้าระหว่างคลัง/สาขา และ พิมพ์ใบโอนกำกับ
9 ระบบปรับสต๊อกสินค้าเมื่อแก้ไขหรือคืนสินค้า กรณีสินค้าหาย เกิน หรือกรอกเลขผิด
10 ปักหมุดสินค้าที่สำคัญไว้บนสุด
11 ระบบหมวดหมูสินค้า
12 ระบบแจ้งเตือนสินค้าที่ใกล้หมด (ตั้งค่าได้สำหรับสินค้าแต่ละตัว)
13 ระบบอัปเดทข้อมูลทั้งระบบด้วยการ Import Excel
14 ระบบค้นหาสินค้าตาม ช่วงราคา รหัสสินค้า ชื่อ ฯลฯ
15* กำหนดราคาสินค้าตามกลุ่มของลูกค้า
16 ระบบพิมพ์ Catalog
17* ระบบบาร์โค้ด : สร้างหมายเลข สร้างแถบบาร์โค้ด และ พิมพ์บาร์โค้ด
18 ระบบเก็บประวัติการซื้อขายทั้งมด ของสินค้า หมวดหมู่ คลังสินค้า โดยอ้างอิงจากรายการซื้อ/ขาย และ คู่ค้า
19 เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างละเอียดใน Log การทำงาน
20 ข้อมูลในระบบสต๊อกสินค้า จะเชื่อมโยงกับระบบซื้อ ระบบขาย คู่ค้า และการเงิน โดยอัตโนมัติ
21 ระบบ Serial Number
22 ระบบสินค้าประกอบ : รวมสินค้าขายเป็นชุด

การเงิน

1* ระบบ Export รายรับรายจ่ายอื่นๆ เป็นไฟล์ Excel
2* ระบบบันทึกรายรับรายจ่ายอื่นๆ (ไม่ใช่การซื้อขายสินค้า)
3* ระบบแยกประเภทรายรับรายจ่าย
4* ระบบกระเป๋าเงินเช่น บัญชี SCB / บัญชี KBANK / เงินสด ฯลฯ
5* ระบบปรับจำนวนเงินคงเหลือของกระเป๋าเงินได้
6* ระบบโอนเงินเข้า-ออก จากกระเป๋าเงิน

ลูกค้า

1 ระบบ Import/Export สินค้า คลัง และ หมวดหมู่ จำนวนมากด้วยไฟล์ Excel
2 ระบบข้อมูลลูกค้า: รหัส ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เลขผู้เสียภาษี Social Media ฯลฯ
3 ระบบสร้างรหัสคู่ค้าอัตโนมัติ
4 ระบบค้นหาคู่ค้าตาม ชื่อ รหัส ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ฯลฯ
5 ระบบเก็บประวัติการซื้อขายทั้งมด ของคู่ค้าแต่ละราย
6* แบ่งประเภทกลุ่มลูกค้า ตั้งราคาของสินค้าต่างๆให้ตามกลุ่ม
7* ระบบตัวแทนจำหน่าย : สร้างลิงค์ให้ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบสถานะสินค้าและสั่งซืื้อสินค้าเข้ามายังระบบได้ รวมถึงกำหนดส่วนลดตั้งต้นได้อิสระ

รายงาน

1 รายงาน มูลค่าคงเหลือ กระจายสินค้าตามคลังสาขาต่างๆ หรือ หมวดหมู่ต่างๆ
2* ระบบจัดการไฟล์และเอกสารที่ upload เข้ามา
3 รายงานกำไรและยอดขาย รายสินค้า / รายหมวดหมู่ / รายคลังสินค้า / รายคู่ค้า
4 รายงานสินค้าเคลื่อนไหว รายหมวดหมู่ / รายคลังสินค้า
5 รายงานยอดขายและกำไรรวมของทั้งกิจการ
6* รายงานยอดขายของคุณสมบัติที่ขายดี เช่น Size 37 ขายดีเทียบกับ Size 39
7* รายงานยอดขายแบ่งตามช่องทางการขาย
8* รายงานลูกค้า ขายดี / ซื้อซ้ำ / จำนวนลูกค้าใหม่
9* รายงานสินค้าจมทุน (ไม่มีการเคลื่อนไหว)
10* รายงานยอดเงินตามช่องทางการชำระเงิน
11* รายงานยอดขายของเซลแต่ละคน
12* รายงานทั้งหมดเลือกดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการอย่างอิสระ
13* รายงานทั้งหมดดูเป็น % และยอดรวมได้
14* รายงานยอดซื้อตาม สินค้า หมวดหมู สาขา

ตั้งค่า

1 ตั้งค่าข้อมูลบริษัท : ชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี โลโก้ ตราประทับฯลฯ
2* ตั้งค่าผู้ใช้งานหลายบัญชี พร้อมกำหนด สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมแตกต่างกัน
3 เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานได้
4 ตั้งค่ารูปแบบการคิดกำไร FIFO / Moving Average
5 ตั้งค่าให้สินค้าคงเหลือติดลบได้
6 ตั้งค่ารหัสรายการซื้อขาย
7 ตั้งค่าการแสดงผลต่างๆ

ระบบเชื่อมต่อ

1* เชื่อมต่อสต๊อกและรายการซื้อขายกับ Shopify
2* เชื่อมต่อสต๊อกและรายการซื้อขายกับ Magento
3* เชื่อมต่อสต๊อกและรายการซื้อขายกับ WooCommerce
4* เชื่อมต่อสต๊อกและรายการซื้อขายกับ Lazada
5* เชื่อมต่อรายการจัดส่งกับ ไปรษณีย์ไทย