การเชื่อมต่อ ZORT กับ NocNoc

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อ ZORT กับ NocNoc ได้แก่

Warehouse code เนื่องจากระบบ Seller Center ของ  NocNoc จะมีการจัดการคลังสินค้าได้หลายคลังสินค้า การเชื่อมต่อจึงจำเป็นต้องกำหนด Warehouse code เพื่อให้ ZORT ใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังคลังสินค้าที่กำหนด

สำหรับการเชื่อมต่อระบบ ZORT กับ NocNoc สามารถทำตามง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้

 

1.) เข้าสู่ระบบ Seller Center ของ NocNoc

 

2.) ไปที่เมนู “Stock&Shipping”

3.) เลือกเมนู “Warehouses”

4.) เลือกคลังที่ต้องการเชื่อมต่อเข้ากับ ZORT จากนั้นกดปุ่ม “Edit”

 

5.)  นำข้อมูล Warehouse ID ไปกรอกในหน้าเพิ่มการเชื่อมต่อบน ZORT6.) เข้าสู่ระบบ ZORT ไปที่เมนู “ตั้งค่า”

7.) เลือกเมนู “เชื่อมต่อบริการอื่น”

8.) กดปุ่ม “เพิ่มการเชื่อมต่อ”

 

9.) ไปที่เมนู Marketplace แล้วเลือก NocNoc

10.) กดปุ่ม “Connect to NocNoc”

 

11.) กรอกข้อมูล Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ NocNoc จากนั้นกดปุ่ม “Log In”

 

12.) นำข้อมูล Warehouse ID จากข้อ 5. มากรอก

 

13.) เชื่อมต่อสำเร็จ

หมายเหตุ : 

  1. สำหรับการเชื่อมต่อ ZORT กับ NocNoc จะเลือกการเชื่อมต่อได้ 1 คลังสินค้าต่อ 1 การเชื่อมต่อช่องทางขาย และจะมีการดึงข้อมูลสินค้าเฉพาะที่อยู่ในคลังที่เชื่อมต่อไว้มายัง ZORT เท่านั้น
  2. กรณีมีคำสั่งซื้อที่มีสินค้าอื่นนอกเหนือจากคลังที่เชื่อมต่อไว้ สินค้าดังกล่าวจะถูกสร้างเป็นสินค้าใหม่บนระบบ ZORT

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x