PLUGIN

ระบบการซื้อสินค้า

1สร้าง / ลบ / แก้ไข / ยกเลิก / ซ่อน รายการซื้อ
2ระบบ Import/Export รายการซื้อจำนวนมากด้วยไฟล์ Excel
3กำหนดส่วนลดเป็น % หรือ จำนวนเงิน
4ระบบคำนวนภาษีแบบ แยกนอก(excluded) หรือ รวมใน(included)
5ระบบแนบไฟล์ในแต่ละรายการสั่งซื้อ (สำหรับแนบ slip เอกสาร หรือ รูปภาพ)
6ระบบบันทึกค่าจัดส่งและช่องทางการจัดส่ง
7*ระบบสแกนบาร์โค้ดเพื่อเรียกข้อมูลสินค้า
8ระบบบันทึกช่องทางการชำระเงิน เช่น SCB TMB สดหน้าร้าน ฯลฯ
9ระบบโน๊ตข้อความสำหรับทีมงานภายใน
10ระบบสร้างหมายเลขรายการอัตโนมัติ หรือ ตั้งค่าเอง
11ซื้อสินค้าด้วยราคาทุนไม่เท่ากันในแต่ละล๊อต
12*ระบบบันทึกการชำระเงินมัดจำหรือจ่ายทีละงวด
13ปักหมุดรายการที่สำคัญไว้บนสุด
14ระบบค้นหาประวัติรายการซื้อ ตามวันเวลาต่างๆ/สินค้า/สถานะของรายการ
15ระบบคืน/รับคืนสินค้า
16ระบบโอนสินค้าเข้าคลัง(นำสต๊อกเข้า) รอโอน โอนทั้งหมด และ โอนทีละส่วน
17ระบบพิมพ์เอกสารสำคัญ ใบสั่งซื้อ ใบแปะกล่อง ฯลฯ
18ระบบใส่ลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ในการออกเอกสารต่างๆ
19ระบบส่งสรุปรายการสั่งซื้อ ด้วยการแชร์ลิงค์หรือส่งอีเมล ให้ซัปพลายเออร์
20เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างละเอียดใน Log การทำงาน
21ข้อมูลในระบบจัดซื้อจะเชื่อมโยงกับระบบสต๊อกสินค้า คู่ค้า และการเงิน โดยอัตโนมัติ

ระบบการขายสินค้า

1ระบบ Import/Export รายการขายจำนวนมากด้วยไฟล์ Excel
2สร้าง / ลบ / แก้ไข / ยกเลิก / ซ่อน รายการขาย
3กำหนดส่วนลดในการขายเป็น % หรือ จำนวนเงิน
4ระบบแนบไฟล์ในแต่ละรายการขาย (สำหรับแนบ slip เอกสาร หรือ รูปภาพ)
5ระบบคำนวนภาษีแบบ แยกนอก(excluded) หรือ รวมใน(included)
6ระบบบันทึก ที่อยู่จัดส่ง วันเวลา ค่าจัดส่ง และ ช่องทางการจัดส่ง
7ระบบสร้างหมายเลขรายการอัตโนมัติ หรือ ตั้งค่าเอง
8ระบบจองสินค้าโดยยังไม่ตัดสต๊อกเพื่อป้องกันการขายซ้ำซ้อน
9ระบบบันทึกช่องทางการขาย Lazada Facebook Line หน้าร้าน ฯลฯ
10ระบบบันทึกช่องทางการชำระเงิน เช่น SCB TMB สดหน้าร้าน ฯลฯ
11*ระบบสแกนบาร์โค้ดเพื่อเรียกข้อมูลสินค้า
12*ระบบบันทึกการชำระเงินมัดจำหรือจ่ายทีละงวด
13ระบบคืน/รับคืนสินค้า
14ปักหมุดรายการที่สำคัญไว้บนสุด
15ระบบโอนสินค้าออกจากคลัง(ตัดสต๊อก) รอโอน โอนทั้งหมด และ โอนทีละส่วน
16ระบบโน๊ตข้อความสำหรับทีมงานภายใน
17ระบบค้นหาประวัติรายการขาย ตามวันเวลาต่างๆ/สินค้า/สถานะของรายการ
18ระบบพิมพ์เอกสารสำคัญ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบแปะกล่อง ใบส่งสินค้า ฯลฯ
19ระบบใส่ลายเซ็นอิเล็คทรอนิกส์ในการออกเอกสารต่างๆ
20ข้อมูลในระบบขายจะเชื่อมโยงกับระบบสต๊อกสินค้า คู่ค้า และการเงิน โดยอัตโนมัติ
21ระบบส่งสรุปรายการขาย/เสนอราคา ด้วยการแชร์ลิงค์หรือส่งอีเมล ให้ลูกค้า
22เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างละเอียดใน Log การทำงาน
23แจ้งการชำระเงินผ่านลิ้ง

สินค้าและคลัง

1ระบบสร้างรหัสสินค้าอัตโนมัติ
2ระบบ Import/Export สินค้า คลัง และ หมวดหมู่ จำนวนมากด้วยไฟล์ Excel
3ระบบข้อมูลสินค้า: รหัส ชื่อ ราคาซื้อ/ขาย คำอธิบาย หนวยสินค้า หน่วย และ รูปภาพ
4Tag สินค้าสะดวกในการค้นหาคำที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
5*ระบบสินค้าที่มีคุณสมบัติ เช่น สี ขนาด วัสดุ ฯลฯ : สร้างข้อมูลและดูสรุปได้สะดวก
6ระบบจำนวนสินค้าคงเหลือและสินค้าที่พร้อมขาย (ลบจำนวนที่ถูกสั่งจองแล้ว)
7*ระบบคลังสินค้าหลายสาขา
8*ระบบโอนสินค้าระหว่างคลัง/สาขา และ พิมพ์ใบโอนกำกับ
9ระบบปรับสต๊อกสินค้าเมื่อแก้ไขหรือคืนสินค้า กรณีสินค้าหาย เกิน หรือกรอกเลขผิด
10ปักหมุดสินค้าที่สำคัญไว้บนสุด
11ระบบหมวดหมูสินค้า
12ระบบแจ้งเตือนสินค้าที่ใกล้หมด (ตั้งค่าได้สำหรับสินค้าแต่ละตัว)
13ระบบอัปเดทข้อมูลทั้งระบบด้วยการ Import Excel
14ระบบค้นหาสินค้าตาม ช่วงราคา รหัสสินค้า ชื่อ ฯลฯ
15*กำหนดราคาสินค้าตามกลุ่มของลูกค้า
16ระบบพิมพ์ Catalog
17*ระบบบาร์โค้ด : สร้างหมายเลข สร้างแถบบาร์โค้ด และ พิมพ์บาร์โค้ด
18ระบบเก็บประวัติการซื้อขายทั้งมด ของสินค้า หมวดหมู่ คลังสินค้า โดยอ้างอิงจากรายการซื้อ/ขาย และ คู่ค้า
19เก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างละเอียดใน Log การทำงาน
20ข้อมูลในระบบสต๊อกสินค้า จะเชื่อมโยงกับระบบซื้อ ระบบขาย คู่ค้า และการเงิน โดยอัตโนมัติ
21ระบบ Serial Number
22ระบบสินค้าประกอบ : รวมสินค้าขายเป็นชุด

การเงิน

1*ระบบ Export รายรับรายจ่ายอื่นๆ เป็นไฟล์ Excel
2*ระบบบันทึกรายรับรายจ่ายอื่นๆ (ไม่ใช่การซื้อขายสินค้า)
3*ระบบแยกประเภทรายรับรายจ่าย
4*ระบบกระเป๋าเงินเช่น บัญชี SCB / บัญชี KBANK / เงินสด ฯลฯ
5*ระบบปรับจำนวนเงินคงเหลือของกระเป๋าเงินได้
6*ระบบโอนเงินเข้า-ออก จากกระเป๋าเงิน

ลูกค้า

1ระบบ Import/Export สินค้า คลัง และ หมวดหมู่ จำนวนมากด้วยไฟล์ Excel
2ระบบข้อมูลลูกค้า: รหัส ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ อีเมล์ เลขผู้เสียภาษี Social Media ฯลฯ
3ระบบสร้างรหัสคู่ค้าอัตโนมัติ
4ระบบค้นหาคู่ค้าตาม ชื่อ รหัส ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ฯลฯ
5ระบบเก็บประวัติการซื้อขายทั้งมด ของคู่ค้าแต่ละราย
6*แบ่งประเภทกลุ่มลูกค้า ตั้งราคาของสินค้าต่างๆให้ตามกลุ่ม
7*ระบบตัวแทนจำหน่าย : สร้างลิงค์ให้ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบสถานะสินค้าและสั่งซืื้อสินค้าเข้ามายังระบบได้ รวมถึงกำหนดส่วนลดตั้งต้นได้อิสระ

รายงาน

1รายงาน มูลค่าคงเหลือ กระจายสินค้าตามคลังสาขาต่างๆ หรือ หมวดหมู่ต่างๆ
2*ระบบจัดการไฟล์และเอกสารที่ upload เข้ามา
3รายงานกำไรและยอดขาย รายสินค้า / รายหมวดหมู่ / รายคลังสินค้า / รายคู่ค้า
4รายงานสินค้าเคลื่อนไหว รายหมวดหมู่ / รายคลังสินค้า
5รายงานยอดขายและกำไรรวมของทั้งกิจการ
6*รายงานยอดขายของคุณสมบัติที่ขายดี เช่น Size 37 ขายดีเทียบกับ Size 39
7*รายงานยอดขายแบ่งตามช่องทางการขาย
8*รายงานลูกค้า ขายดี / ซื้อซ้ำ / จำนวนลูกค้าใหม่
9*รายงานสินค้าจมทุน (ไม่มีการเคลื่อนไหว)
10*รายงานยอดเงินตามช่องทางการชำระเงิน
11*รายงานยอดขายของเซลแต่ละคน
12*รายงานทั้งหมดเลือกดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการอย่างอิสระ
13*รายงานทั้งหมดดูเป็น % และยอดรวมได้
14*รายงานยอดซื้อตาม สินค้า หมวดหมู สาขา

ตั้งค่า

1ตั้งค่าข้อมูลบริษัท : ชื่อ ที่อยู่ เลขผู้เสียภาษี โลโก้ ตราประทับฯลฯ
2*ตั้งค่าผู้ใช้งานหลายบัญชี พร้อมกำหนด สิทธิ์การใช้งานโปรแกรมแตกต่างกัน
3เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานได้
4ตั้งค่ารูปแบบการคิดกำไร FIFO / Moving Average
5ตั้งค่าให้สินค้าคงเหลือติดลบได้
6ตั้งค่ารหัสรายการซื้อขาย
7ตั้งค่าการแสดงผลต่างๆ

ระบบเชื่อมต่อ

1*เชื่อมต่อสต๊อกและรายการซื้อขายกับ Shopify
2*เชื่อมต่อสต๊อกและรายการซื้อขายกับ Magento
3*เชื่อมต่อสต๊อกและรายการซื้อขายกับ WooCommerce
4*เชื่อมต่อสต๊อกและรายการซื้อขายกับ Lazada
5*เชื่อมต่อรายการจัดส่งกับ ไปรษณีย์ไทย