วิธีการตั้งค่า ช่องทางการจัดส่งสินค้า เเละค่าจัดส่ง

การตั้งค่าค่าจัดส่งสินค้า 

  • เมนู ตั้งค่า >> บริษัท / ร้านค้า

 

  • ตั้งค่าช่องทางจัดส่ง

  • เพิ่มช่องทางจัดส่ง

สามารถใส่รายละเอียดได้ดังนี้

  • ช่องทางจัดส่ง : ใส่ประเภทช่องทางการจัดส่ง เช่น ไปรษณีย์ ( ลงทะเบียน ) , Kerry

  • ค่าส่งพื้นฐาน   : ค่าจัดส่งเริ่มต้น

  • + ต่อชิ้น          : ถ้าในกรณีที่ค่าจัดส่งชิ้นที่ 2 ขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สามารถใส่ค่าจัดส่งบวกเพิ่มต่อชิ้นได้

  • แสดงในหน้ารายการซื้อขาย : เลือกให้ช่องทางที่เพิ่ม แสดงในหน้ารายการขาย

  • แสดงในหน้าสั่งซื้อ : เลือกให้ช่องทางที่เพิ่ม แสดงในหน้าสั่งซื้อ

 

  • ถ้าในกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือลบช่องทางการจัดส่ง สามารถกดได้ที่จุด 3 จุดด้านหลัง ดังนี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-030-0052
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort

en-1-230x72