1.) Log-in เข้าสู่ระบบ ZORT แล้วไปที่เมนู ZORT Point บริเวณด้านล่างสุด

 

2.) จะพบกับหน้าประวัติการใช้งาน ZORT Point ของคุณ คลิก เติม ZORT Point

 

3.) เลือกจำนวน ZORT Point ที่ต้องการเติม หรือกรอกจำนวนที่ต้องการลงไป โดยสามารถเติมได้ขั้นต่ำที่ 500 บาท จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกด ดำเนินการต่อ

 

4.) เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอแสดงผลว่าเติม ZORT Point สำเร็จ ดังภาพ

Share post

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x