Day: กันยายน 21, 2015

หายนะของการไม่รู้สต๊อกสินค้าทำธุรกิจพังไม่รู้ตัว

การทำสต๊อกสินค้าถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งในการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ครับ ธุรกิจแต่ละอย่างมีความต้องการในตัวสินค้าที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งปัจจัยของมัน ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้บริโภคนั่นเอง ว่ามีความต้องการสินค้าชนิดนั้นๆมากหรือน้อยประการใด