จัดการสต๊อกสินค้า

ร้านค้าของคุณพบปัญหาสินค้าขาดสต๊อก ไม่พร้อมขาย สต๊อกไม่ตรง หรือสินค้าจมทุนใช่หรือเปล่า? ให้ ZORT ระบบสต๊อกสินค้าออนไลน์ช่วยแก้ปัญหาสิ
  • อัปเดทจำนวนสต๊อกสินค้าแบบ Real-Time สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา
  • อัปเดทจำนวนสต๊อกไปยังทุกช่องทางการขายอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบสต๊อกสินค้าที่ควบคุมได้จากที่เดียว ไม่ต้องเสียเวลาปรับจำนวนสต๊อกซ้ำ ๆ
  • หมดปัญหาการลืมตัดสต๊อก หรือ สต๊อกไม่ตรงตามจริง ด้วยระบบจัดการสต๊อกอัจฉริยะที่ตัดสต๊อกโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีรายการขายเกิดขึ้นภายในระบบ