Privacy Policy

ข้อตกลงการใช้บริการของซอร์ทเอาท์

 

ข้อตกลงการใช้บริการนี้ รวมถึงนโยบายอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของซอร์ทเอาท์ ได้กำหนดเงื่อนไขการเข้าถึง และการใช้งานบนเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน และเครื่องมืออื่น ๆ ของเรา โดยซอร์ทเอาท์ได้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและขอบเขตอำนาจภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นิติบุคคลที่คุณกำลังทำสัญญาด้วย คือ บริษัท ซอร์ทเอาท์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เราตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ โดยข้อความต่อไปนี้ได้อธิบายขอบเขตแนวปฏิบัติ และการดำเนินงานของเว็บไซต์ www.zortout.com ในการใช้บริการของซอร์ทเอาท์ ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่กล่าวไว้ด้านล่าง โดยผู้ใช้งานรับทราบว่า ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจนโยบายและแนวปฏิบัติของเราทั้งหมดแล้ว โดยข้อตกลงในการใช้บริการนี้จะมีผลทันทีที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้งานขึ้นมาบนเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานในช่วงทดลองใช้ฟรี นอกจากนี้ ผู้ใช้งานตกลงปฏิบัติตามกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

ซอร์ทเอาท์ คือแพลตฟอร์มจัดการออเดอร์และสต๊อกสินค้าออนไลน์ที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้ารายวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของลูกค้าของเรา ซอร์ทเอาท์ดำเนินงานโดย บริษัท ซอร์ทเอาท์ จำกัด ดังนั้นทาง ซอร์ทเอาท์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย ความเสียหาย หรือทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ www.zortout.com ของเรา บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย การละเมิด หรือสินค้าที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

การใช้ซอร์ทเอาท์

ในขณะที่เข้าใช้หรือเข้าถึงบริการของซอร์ทเอาท์ ผู้ใช้จะต้องไม่ปฎิบัติดังนี้

 • โพสต์ แสดงรายการ หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของเรา
 • ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ต่อสิทธิของบุคคลที่สาม ระบบ และนโยบายของเรา
 • ใช้บริการของเราโดยไม่สามารถเข้าทำสัญญาได้ตามกฎหมาย (เช่น หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี) หรือถูกระงับชั่วคราว หรือถูกระงับถาวรไม่ให้ใช้เว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชัน หรือเครื่องมืออื่น ๆ ของเรา
 • ไม่สามารถจัดส่งสินค้าที่คุณจำหน่ายได้ เว้นแต่ผู้ซื้อจะไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคุณ หรือคุณไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้
 • โพสต์ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทำให้ผู้ซื้ออาจเข้าใจผิดในสินค้า
 • แจกจ่าย โพสต์สแปม จดหมายลูกโซ่ หรือส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้คนอื่นไม่ได้ร้องขอเป็นจำนวนมาก
 • เผยแพร่ไวรัสหรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อซอร์ทเอาท์หรือผลประโยชน์และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการของซอร์ทเอาท์
 • ใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าถึงบริการของเรา
 • แทรกแซงการบริการของเราหรือสร้างภาระที่มากเกินสมควรหรือที่ไม่เหมาะสมกับระบบของเรา
 • คัดลอก แก้ไข หรือจำหน่ายสิทธิที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเราหรือลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ ของซอร์ทเอาท์
 • คัดลอก ทำซ้ำ วิศวกรรมย้อนกลับ แก้ไข สร้างผลงานลอกเลียนแบบ จำหน่ายหรือแสดงเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ บริการ แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือต่าง ๆ ของเรา (ยกเว้นข้อมูลของคุณ) โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากซอร์ทเอาท์ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • แสวงหาประโยชน์บนแอปพลิเคชัน เครื่องมือต่าง ๆ ข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันของซอร์ทเอาท์ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเรา
 • ใช้ประโยชน์จากบริการของซอร์ทเอาท์เพื่อเก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้คนอื่น ๆ เช่น อีเมล เป็นต้น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานคนอื่น ๆ

ซอร์ทเอาท์มีสิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกบัญชีที่ละเมิดข้อตกลงในการใช้บริการนี้ทันที นอกจากนี้ ซอร์ทเอาท์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีที่ไม่ได้รับการยืนยัน บัญชีที่ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานหรือทำการแก้ไขหรือยุติการให้บริการของเรา

ข้อตกลงและขอบเขตการให้บริการและการสนับสนุน

มาตรฐานการสนับสนุน

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการหรือต่ออายุการเป็นสมาชิกของซอร์ทเอาท์
เราจัดให้มีคำแนะนำ วิธีการใช้งาน หรือแสดงขั้นตอนตัวอย่างเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา
โดยมาตรฐานการสนับสนุนของเราจะไม่รวมถึงการให้บริการเพิ่มเติมหรือการติดตั้งข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด

การแก้ไขปัญหา

หากลูกค้าพบปัญหาใด ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา ลูกค้าสามารถแจ้งให้เราทราบได้ทันทีผ่านช่องทางการสื่อสารของเรา
สำหรับปัญหาทั่วไปอาจใช้เวลาตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปในการแก้ไข

สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม/ฮาร์ดแวร์ /เครือข่ายของลูกค้า
เราขอสงวนสิทธิ์ถือว่าปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไข เมื่อเราสามารถตรวจสอบข้อมูลและส่งหลักฐานได้แล้วว่าแพลตฟอร์มของเราทำงานอย่างถูกต้องแล้ว

นโยบายการคืนเงิน

เมื่อสถานะการเป็นสมาชิกของคุณได้เริ่มต้นขึ้น คำขอคืนเงินใด ๆ จะไม่ได้รับการอนุมัติ หากคุณมีข้อสงสัยว่า ซอร์ทเป็นซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับคุณหรือไม่ หรือหากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคุณสมบัติของบริการของเรา คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอทดลองการใช้บริการฟรีเป็นเวลา 15 วัน รวมถึงการให้บริการสนับสนุนเพิ่มเติม

เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่นอกเหนือจากความเสียหายธรรมดาที่เกิดจากความผิดพลาดของระบบของเรา ทั้งนี้ในการจ่ายค่าเสียหายต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการความผิดพลาดของระบบของเราจะจำกัดวงเงินในการชดเชยรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดไม่เกินจำนวนเงินค่าใช้บริการที่ลูกค้าได้จ่ายให้เราทั้งหมดภายในเวลา 1 ปีย้อนหลังนับแต่วันที่เกิดความผิดพลาดของระบบของเรา

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถขอให้ลบข้อมูล หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ – เมื่อหมดความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล – เมื่อท่านถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและซอร์ทเอาท์ไม่มีเหตุผลตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป – เมื่อท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว – เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกประมวลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยท่านสามารถแจ้งคำขอเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยส่งอีเมลมาที่ [email protected]

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้หรือการบริการของซอร์ทเอาท์
ซอร์ทเอาท์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับและมีผลผูกพันธ์ทางกฎหมายกับคุณนับตั้งแต่มีการประกาศบนเว็บไซต์ของเราสำหรับเรื่องของการให้บริการหรือเมื่อเราใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีอื่น โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นประจำสำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การใช้บริการนี้ต่อไปภายหลังจากมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขบนเว็บไซต์แล้วหรือเมื่อซอร์ทเอาท์มีการแจ้งให้คุณทราบถึงเรื่องนี้ในช่องทางอื่น ถือว่าคุณตกลงและยอมรับที่จะมีผลผูกพันธ์ตามกฎหมายสำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“สัญญา”) มีผลบังคับใช้ประกอบกับข้อตกลงการใช้บริการของซอร์ทเอาท์ (“สัญญาหลัก”) เมื่อคุณตกลงยินยอมตามสัญญาหลัก ระหว่าง
บริษัท ซอร์ทเอาท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 20 ยูนิต 1-2 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ต่อไปนี้เรียกว่า (“ซอร์ทเอาท์”) กับ คุณต่อไปนี้เรียกว่า (“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”)

ตาม สัญญาหลัก ดังกล่าวกำหนดให้ คุณมีหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวประกอบด้วยการมอบหมายหรือแต่งตั้งให้ ซอร์ทเอาท์ เป็นผู้ดำเนินการกระบวนการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของคุณ.
คุณ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ กำหนดรูปแบบและกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้มอบหมายให้ ซอร์ทเอาท์ ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการของซอร์ทเอาท์ตามสัญญาหลัก


ข้อ 1. คำนิยาม
ภายใต้วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ ให้คำนิยามมีความหมายดังต่อไปนี้
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ประมวลผลข้อมูลโดยซอร์ทเอาท์ในนามหรือตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามสัญญาหลัก
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลหรือกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศอื่น
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ซอร์ทเอาท์
“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยหรือในนามของซอร์ทเอาท์เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้
ให้คำว่า “คณะกรรมการ” “ผู้ควบคุมข้อมูล” “เจ้าของข้อมูล” “ข้อมูลส่วนบุคคล” “สำนักงาน” และคำนิยามใด ๆ มีความหมายและการตีความอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย


ข้อ 2. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ซอร์ทเอาท์ตกลงจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ส่งหรือจะส่งให้แก่ซอร์ทเอาท์ และจะไม่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใด ๆ เว้นแต่คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด


ข้อ 3. หน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตกลงจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้

3.1 พิจารณาถึงลักษณะ บริบท ขอบเขต และวัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลส่วนบุคล รวมถึงประเมินความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้น และความร้ายแรงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตกลงจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) เพื่อให้มั่นใจว่ามีระดับความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และมาตรการดังกล่าวนี้ได้สอดคล้องกับมาตรา 37 (1) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

3.2 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตกลงจะกำหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 3.1 ดังกล่าวข้างต้นลงในนโยบายคุ้มครองข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามสัดส่วนเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.3 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตกลงจะจัดให้มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีการประมวลผลเท่าที่จำเป็น รวมถึงจำนวนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม ขอบเขต ระยะเวลาการเก็บรักษา และการเข้าถึงข้อมูล โดยมาตรการดังกล่าวจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจำกัดไม่ให้มีการถูกแทรกแซงโดยบุคคลอื่น

3.4ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรับทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะดำเนินการ ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด เพื่อคุ้มครองให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย


ข้อ 4. หน้าที่ของซอร์ทเอาท์
ซอร์ทเอาท์ตกลงจะดำเนินการ ดังต่อไปนี้
4.1 ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

4.2 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

4.3 ทำให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับหรือดำเนินการตามกฎหมายอย่างเหมาะสม

4.4 ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (physical safeguard) เพื่อทำให้มั่นใจว่าระดับความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมตามความเสี่ยงที่อาจเกิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และมาตรการดังกล่าวนี้ได้สอดคล้องกับมาตรา 40 (2) ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย
4.5 ไม่ช่วงงานที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลช่วง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ซอร์ทเอาท์ยังต้องเป็นผู้รับผิดชอบงานที่ช่วงไปนั้น รวมถึงต้องดำเนินการให้ผู้ประมวลผลข้อส่วนบุคคลช่วงที่รับช่วงงานปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตกลงและรับทราบดีกว่าซอร์ทเอาท์มีการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไว้บนระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ อะซัว (Microsoft Azure) ณ ประเทศสิงคโปร์

4.6 สนับสนุนผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มความสามารถโดยการใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตอบสนองต่อคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

4.7 ซอร์ทเอาท์ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทราบทันทีเมื่อเกิดเหตุการรั่วไหล การละเมิด การเข้าถึง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

4.8 เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเห็นสมควร ซอร์ทเอาท์จะต้องดำเนินการลบหรือส่งคืนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายหลังจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสิ้นสุด รวมถึงการลบสำเนาข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมด เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปได้

4.9 เมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ ซอร์ทเอาท์จะต้องจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตรวจสอบถึงการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้มีอำนาจของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานได้

4.10 ปกป้องและชดใช้ความสูญเสีย ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นผลมาจากการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการกระทำผิดข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้ของซอร์ทเอาท์

4.11 ไม่ถ่ายโอนหรือยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ซอร์ทเอาท์จะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการให้บริการและภายใต้สัญญา
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตกลงและรับทราบดีกว่าซอร์ทเอาท์มีการเก็บรักษาข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีการโอนข้อมูลดังกล่าวไว้บนระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ อะซัว (Microsoft Azure) ณ ประเทศสิงคโปร์


ข้อ5. ข้อกำหนดทั่วไป
5.1 การรักษาความลับ
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงเก็บรักษาสัญญา และข้อมูลที่ได้รับจากคู่สัญญาภายใต้สัญญาฉบับนี้ (“ข้อมูลที่เป็นความลับ”) ไว้เป็นความลับ และจะต้องไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่าย เว้นแต่ กฎหมายกำหนดให้เปิดเผย และ/หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยแก่สาธารณะแล้ว

5.2 การแจ้ง
การแจ้ง และการสื่อสารทั้งหมดภายใต้สัญญาฉบับนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องจัดส่งทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ที่ระบุไว้ตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งที่อยู่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว


ข้อ 6. กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล
6.1 สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

6.2 ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถยุติลงได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจ


ข้อ 7. การบังคับใช้สัญญา
สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นต้นไป และให้ถือว่าสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักด้วย หน้าที่และความรับผิดของซอร์ทเอาท์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงจะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ซอร์ทเอาท์และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้ตกลงยกเลิกสัญญาหลัก การสิ้นผลลงของข้อตกลงนี้ ไม่กระทบต่อหน้าที่ของในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดในข้อ4.8ของข้อตกลงฉบับนี้