ระบบจัดการการขายระดับองค์กร และ ระบบ ERP

ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) นั้นเป็นระบบจัดการการขายระดับองค์กร เพื่อให้องค์กรนั้น ๆ สามารถจัดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหากบริษัท หรือองค์กรของคุณต้องการขยายธุรกิจ หรือต้องการระบบที่จะสามารถช่วยในการบริหารการขายสินค้าหลายช่องทาง ZORT ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้
ด้วยระบบ ZORT จะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ภายในองค์กรเพื่อให้การทำงานของพนักงานทุกคนสะดวก และไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบบัญชี ระบบ Fulfillment หรือระบบ ERP ที่บริษัทเดิมที่ใช้อยู่ก็สามารถทำงานได้อย่างลื่นไหล โดยระบบ ERP นั้นจะช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จได้ด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้

รองรับโปรแกรม ERP ระดับโลก

เชื่อมต่อกับระบบ Fulfillment ชั้นนำ

ส่งต่อข้อมูลไปยังระบบบัญชีได้อัตโนมัติ

บริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำนวณการผลิตอย่างแม่นยำ