ประสบการณ์จากธุรกิจผู้ใช้งานจริง

Tammasorn

“ใช้งานง่าย มีการอัพเดต พัฒนาระบบตลอดเวลา
ทำให้ทำงานได้ง่าย คล่องตัว”

Autobot

บริษัท โรบอทเมคเกอร์ จำกัด
คุณธรรมสร มีรัตน์

Sornkajorn

“ สามารถดูข้อมูลรายงานยอดขายและบริหาร
หลายสาขาได้แบบ Realtime ทำให้จัดการสินค้า
สะดวกและประหยัดเวลา”

บริษัท วิสด้อม รีเทล จำกัด
คุณสรขจร อริยวาสนา

Sitivit

“ใช้งานง่าย เหมาะกับคนขายหลายช่องทาง”

333

บริษัท ช้างศึกออนไลน์ จำกัด
คุณสิทธิพล ปิติอิสริยาภรณ์

rungpat

“Interface ดูง่าย ใช้งานไม่ยาก”

Dart-1

บริษัท ดาร์ทวัน ยางยนต์ จำกัด
คุณรุ่งพัฒน์ อารีย์วัฒนะธรรม

Tanadol

“ชอบหน้ารายงานผลของ ZORT
ที่สุดแล้วเพราะมีทุกอย่างครบ”

ITDix

บริษัท ไอที ดิกซ์ จำกัด
คุณ ธนดล พิทยานุวัฒน์

ตัวอย่างลูกค้าของเรา