Day: พฤษภาคม 13, 2016

โปรแกรมสต๊อกออนไลน์ดีอย่างไร?

เจ้าของร้านที่กำลังมองหาโปรแกรมมาจัดการสต๊อกสินค้าในร้านค้าของตนเอง อาจมองโปรแกรมสำเร็จรูปไว้เป็นตัวเลือกแรก วันนี้เราจึงมีทางเลือกใหม่มาเพื่อนำเสนอ คือ “โปรแกรมสต๊อกสินค้าออนไลน์”