APRIL TRAINING คลาสเรียนออนไลน์เรียนฟรี ประจำเดือนเมษายน

ติวเข้มเรื่องระบบ ZORT ตลอดเดือนเมษายนกับคลาสเรียนออนไลน์ สำหรับร้านค้ามือใหม่ที่เพิ่งใช้ระบบ ZORT ร้านค้ามือโปรที่ต้องการออัปเดตฟีเจอร์และเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อการขยายธุรกิจได้อย่างไม่สะดุด สามารถเลือกคลาสเรียนที่เหมาะกับคุณได้เลย เรียนฟรีทุกคลาส   

 

ตารางคลาสเรียนประจำเดือนเมษายน 2567 

รายการคลาสเรียน 

ลิงก์ลงทะเบียน  

ZORT BASIC TRAINING  

สำหรับลูกค้าเพิ่งซื้อระบบ ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน ZORT   
📅 ตารางเรียนเดือนเมษายน 2567    
⏰ เวลา 14:00 – 17:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4923XuL  

 

 

ZORT X SHIPPING POINT TRAINING 

สอนใช้งานการจัดส่งออเดอร์ด้วยขนส่งต่าง ๆ 

 ผ่านระบบ ZORT 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 

⏰ เวลา : 14:00 – 15:30 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3vfGKr2  

 

ZORT POS TRAINING 

สอนใช้งานระบบ POS สำหรับธุรกิจมีหน้าร้าน 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 

⏰ เวลา : 14:00 – 16:00 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4ajI22S  

 

ZORT FOR CHAT COMMERCE TRAINING 

สอนใช้งานระบบจัดการออเดอร์ผ่านแชทบน Social 

📅 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 

⏰ เวลา : 14:00 – 16.00 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3wWP4w9  

 

 

ZORT ONLINE INTRODUCTION    

สอนการใช้งานสำหรับลูกค้าที่อยากทดลองใช้ระบบ ZORT   

📅 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 

⏰ เวลา : 13:00 – 16.00 น.     

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3VqqEFO  

 

 

 

ZORT NEW FEATURES TRAINING   
อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนเมษายน 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 

⏰ เวลา : 11:00 – 12:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4cTZJs0    

 

ZORT DROPSHIP TRAINING   

สอนการใช้งานระบบตัวแทนจำหน่ายในระบบ ZORT 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 

⏰ เวลา : 14:0015:30 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4aNxZn5