FEBRUARY TRAINING คลาสเรียนออนไลน์ฟรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ติวเข้มรับปีใหม่ตลอดเดือกุมภาพันธ์กับคลาสเรียนออนไลน์ สำหรับร้านค้ามือใหม่ที่เพิ่งใช้ระบบ ZORT ร้านค้ามือโปรที่ต้องการอัปเดตฟีเจอร์และเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อการขยายธุรกิจได้อย่างไม่สะดุด สามารถเลือกคลาสเรียนที่เหมาะกับคุณได้เลย เรียนฟรีทุกคลาส

 

ตารางคลาสเรียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 

 

รายการคลาสเรียน 

ลิงก์ลงทะเบียน  

ZORT BASIC TRAINING  

สำหรับลูกค้าเพิ่งซื้อระบบ ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน ZORT   
📅 ตารางเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2567    
เวลา 14:00 – 17:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3SBvHBb 

 

ZORT X E-TAX 

สอนใช้งานการออกใบกำกับภาษีและใบกำกับภาษีออนไลน์ ด้วยระบบ e-Tax Invoice 

📅 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567  

เวลา :  14:0016:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/49b4VVV 

  

 

ZORT POS TRAINING 

สอนใช้งานระบบ POS สำหรับธุรกิจมีหน้าร้าน 

📅 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา : 14:00 – 16.00 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3vRo40x 

 

 

ZORT LOGISTIC  

สอนใช้งานจัดการออเดอร์ด้วยขนส่งต่าง ๆ  

ผ่านระบบ ZORT 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา :  14:0016:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/47Ubk6P  

 

ZORT ONLINE INTRODUCTION    

สอนการใช้งานสำหรับสำหรับลูกค้าที่อยากทดลองใช้ระบบ ZORT   

📅 วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา : 13:00 – 16.00 น.     

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3UkGRvr  

 

 

ZORT x Accounting 

สอนการออกเอกสารทางบัญชีิผ่าน ZORT  

และฟีเจอร์เอกสารขั้นสูง 

📅 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา :  11:0012:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3vVixpR 

  

 

ZORT X Custom Field 

สอนใช้งานการเพิ่มไฟล์หรือช่องสำหรับกรอกข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบ ZORT  

📅 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา :  14:0015:30 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3OlXByC 

 

 

ZORT NEW FEATURES TRAINING   
อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 

📅 วันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 

เวลา : 14:00 – 15:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3SCOqfM 

  

 


ปฏิทิน Online Training ประจำเดือนกุมภาพันธ์