JULY ONLINE TRAINING คลาสเรียนออนไลน์ฟรี ประจำเดือนกรกฎาคม

 
ติวเข้มเรื่องระบบ ZORT ตลอดเดือนกรกฎาคมกับคลาสเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการอัปเดตฟีเจอร์และเครื่องมือใหม่ ๆ ของ ZORT พร้อมคลาสเรียนรู้การใช้งานขั้นเบสิกสำหรับร้านค้ามือใหม่ที่เพิ่งใช้ระบบ ZORT เพื่อการขยายธุรกิจได้อย่างไม่สะดุด สามารถเลือกคลาสเรียนที่เหมาะกับคุณได้เลย เรียนฟรีทุกคลาส  

ตารางคลาสเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2567 

รายการคลาสเรียน 

ลิงก์ลงทะเบียน  

ZORT BASIC TRAINING  

สำหรับลูกค้าเพิ่งซื้อระบบ ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน ZORT   
📅 ตารางเรียนเดือนกรกฎาคม 2567    
เวลา 14:00 – 17:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4cw1pae  

 

 

 

ZORT ORDER MANAGEMENT TIPS : INSTAGRAM 

สอนใช้งานการเชื่อมต่อช่องทาง Instagram และการจัดการออเดอร์ผ่านระบบ ZORT    

📅 วันพฤหัสบดีที่  4 กรกฎาคม 2567 

เวลา : 14.00 – 15.30 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3VYnhWw  

 

DEEP TALK ABOUT PRODUCT FEATURE (SN, LOT/EXPIRY AND ETC.) 

สอนใช้งานการใช้ฟีเจอร์สินค้าบนระบบ ZORTสร้างสินค้าให้ตอบโจทย์ธุรกิจ 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 

เวลา : 14.00 – 15.30 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4bbuVkA  

 

ZORT ORDER MANAGEMENT TIPS : MARKETPLACE 

 สอนใช้งานการเชื่อมต่อ ตั้งค่า และจัดการออเดอร์จากช่องทางการขายต่างๆ 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 

เวลา : 14:00 – 16:00 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4ctJ25C  

NEW FEATURE TRAINING 

อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม2567 

เวลา : 11:00 – 12:00 น.      

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3KWEpFB  

 

BUSINESS REPORTS WITH ZORT 

สอนใช้งานการดูข้อมูลรายงานและวิธีการตั้งค่าการคำนวณบัญชีบนระบบ ZORT 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 

เวลา : 14:0015:30 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4eBaOPt  

ZORT ONLINE INTRODUCTION    

สอนการใช้งานสำหรับลูกค้าที่สนใจทดลองใช้ระบบ ZORT   

📅 วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 

เวลา : 13:00 – 16:00 น.     

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/45zXx5P