JUNE ONLINE TRAINING คลาสเรียนออนไลน์ เรียนฟรี!! ประจำเดือนมิถุนายน

ติวเข้มเรื่องระบบ ZORT ตลอดเดือนมิถุนานกับคลาสเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจออนไลน์ที่ต้องการอัปเดตฟีเจอร์และเครื่องมือใหม่ ๆ ของ ZORT พร้อมคลาสเรียนรู้การใช้งานขั้นเบสิกสำหรับร้านค้ามือใหม่ที่เพิ่งใช้ระบบ ZORT เพื่อการขยายธุรกิจได้อย่างไม่สะดุด สามารถเลือกคลาสเรียนที่เหมาะกับคุณได้เลย เรียนฟรีทุกคลาส  

 

ตารางคลาสเรียนประจำเดือมิถุนายน 2567 

 

รายการคลาสเรียน 

ลิงก์ลงทะเบียน  

ZORT BASIC TRAINING  

สำหรับลูกค้าเพิ่งซื้อระบบ ที่ต้องการเรียนรู้การใช้งาน ZORT   
📅 ตารางเรียนเดือนมิถุนายน 2567    
เวลา 14:00 – 17:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3WLlEw5  

 

 

 

EASY PAYMENT WITH ZORT PAYMENT LINK

5 ทริคลับทำง่ายที่ช่วยให้สามารถใช้งานระบบ ZORT ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น   

📅 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 

เวลา : 11:00 – 12:00 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4bp6XmV  

 

ZORT ORDER MANAGEMENT TIPS : INSTAGRAM 

สอนใช้งานการเชื่อมต่อช่องทาง Instagram และการจัดการออเดอร์ผ่านระบบ ZORT   

📅 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 

เวลา : 14:00 – 15:30 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3Kc7bBW  

 

EASY PAYMENT WITH ZORT PAYMENT LINK

 สอนวิธีการใช้งาน Payment Link หรือ Order Link  

ให้ลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ ZORT 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 

เวลา : 11:00 – 12:00 น.    

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/453SbPO  

 

ZORT ORDER MANAGEMENT TIPS FOR OFFLINE BUSINESS 

สอนการใช้ระบบ ZORT จัดการออเดอร์สำหรับธุรกิจที่ขายหน้าร้านหรือขายแบบออฟไลน์  

📅 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 

เวลา : 14:00 – 16:00 น.      

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/4aF3boe  

 

ZORT ONLINE INTRODUCTION    

สอนการใช้งานสำหรับลูกค้าที่สนใจทดลองใช้ระบบ ZORT   

📅 วันพุธที่  มิถุนายน 2567 

เวลา : 13:00 – 16.00 น.     

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/45d4Znb

 

 

 

ZORT NEW FEATURE TRAINING   
อัปเดตฟีเจอร์ใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 

เวลา : 11:00 – 12:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3yCz0k8  

 

LINE MANAGEMENT WITH ZORT 

สอนการจัดการเชื่อมต่อ LINE OA & LINE MyShop ผ่านระบบ ZORT 

📅 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 

เวลา : 14:0016:00 น.   

🎥 @ ห้องเรียนออนไลน์ Microsoft Team 

📋 https://bit.ly/3WZfsk7