PROMOTION OF JULY เติมเยอะ ส่งเยอะ ได้ SHIPPING POINT คืนเยอะสูงสุด 1,000 พอยท์

 

  SHIPPING POINT TOPUP  

เติม 1,000 พอยท์  รับเพิ่ม 1,000 พอยท์ เฉพาะลูกค้าเริ่มต้นใช้งาน SHIPPING POINT ครั้งแรกเท่านั้น  

ระยะเวลา : 1 ก.ค. 2567 – 31 ก.ค. 2567 

ร้านค้าที่สนใจ แคปภาพนี้ส่งมาทาง INBOX เพจ ZORT หรือ LINE : @zort เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชัน  

 

 

ยิ่งส่งมาก ยิ่งได้มาก

เรียกรถและส่งพัสดุผ่าน DHL และ SHOPEE XPRESS ด้วย SHIPPING POINT  

ครบ 300 ออเดอร์ขึ้นไป  รับพอยท์คืนสูงสุด 900 พอยท์   

ระยะเวลา : 1 ก.ค. 2567 – 31 ก.ค. 2567 

ร้านค้าที่สนใจ แคปภาพนี้ส่งมาทาง INBOX เพจ ZORT หรือ LINE : @zort เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชัน 

 

* SHIPPING POINT จะถูกโอนเข้าระบบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป    

* พอยท์ที่ได้รับเพิ่มจะมีอายุการใช้งาน 1 เดือนนับจากวันที่เติม 

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า    

 

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 02-026-6423

Line: @zort