วิธีการตั้งค่า Google Drive

เมื่อทำการเชื่อมต่อเรียบร้อย ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อได้ดังนี้

1. ไปที่เมนูตั้งค่า >> เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น >> กดเข้าไปในตัวเชื่อมต่อ Google Drive >>> เลือกแก้ไข

 

 

2. การตั้งค่ามี 2 หัวข้อดังนี้

  1. ทั่วไป ใช้สำหรับเลือกระยะเวลาในการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive และตั้งค่าชื่อ Folder บน Google Drive
  2. ไฟล์และเอกสาร ใช้สำหรับตั้งค่าเลือกข้อมูลที่ต้องการส่ง

2.1 ทั่วไป 

ใช้สำหรับเลือกระยะเวลาในการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive และตั้งค่าชื่อ Folder บน Google Drive รายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

การอัพเดทข้อมูลอัตโนมัติ

 1. ไม่อัพเดท : ไม่มีการส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive
 2. อัพเดทข้อมูลรายวัน : ส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive ในวันถัดไป
 3. อัพเดทข้อมูลรายเดือน : ส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป
 4. อัพเดทข้อมูลรายชั่วโมง : ส่งข้อมูลจาก ZORT ไปยัง Google Drive ในทุกๆ ชั่วโมงตามที่เลือกไว้

 

Folder หลัก 

คือการตั้งค่าชื่อ Folder หลักที่จะสร้างบน Google Drive  โดยการเพิ่ม Folder สามารถกดที่ปุ่มเพิ่ม Folder และทำการตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ

 

 

2.2 ไฟล์และเอกสาร 

ใช้สำหรับตั้งค่าเลือกข้อมูลที่ต้องการส่ง โดยข้อมูลที่สามารถส่งไปยัง Google ได้จะมี 2 ส่วนด้วยกันคือ

 • ไฟล์ คือไฟล์ที่แนบในรายการหรือเอกสารที่อยู่ในเมนู เอกสาร >> ไฟล์ เช่นไฟล์สลิปการโอนเงิน
 • เอกสาร คือเอกสารที่มีการพิมพ์และกดจัดเก็บในระบบ หรือเอกสารที่อยู่ในเมนู เอกสาร >> เอกสารบัญชี

โดยรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้ 

 1. รายการขายและรายการรับคืน
 2. รายการซื้อและรายการคืน
 3. รายได้อื่น
 4. รายจ่ายอื่น

 

 

 

วิธีการส่งข้อมูลไป Google Drive แบบกำหนดเอง (Manual)

 

กรณีที่ผู้ใช้งานต้องการส่งข้อมูลไฟล์ หรือเอกสารไปที่ Google Drive ทันที สามารถทำได้ตามวิธีการ ดังนี้

 1.  สามารถกดส่งข้อมูลได้ที่เมนูตั้งค่า >> เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น 
 2. กดเข้าไปที่ตัวเชื่อมต่อ Google Drive >> เลือกเมนู ส่งไฟล์ หรือ เอกสาร ได้ที่ปุ่ม ส่งไฟล์ หรือส่งเอกสาร 

 

 

ตัวอย่างข้อมูลในระบบ และที่ส่งไปยัง Google Drive

 1. ไฟล์ เมื่อแนบไฟล์ในรายการเรียบร้อย ระบบจะส่งไฟล์นั้นไปที่ Google Drive
  ตัวอย่างไฟล์รายการขายในระบบ ZORT

 

 

ตัวอย่างไฟล์ใน Google Drive

 

2. เอกสาร เมื่อทำการพิมพ์เอกสารและจัดเก็บเรียบร้อย ระบบจะส่งเอกสารนั้นไปที่ Google Drive

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จของรายการขายในระบบ ZORT 

 

 

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จของรายการขายที่ส่งไป Google Drive

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: support@zortout.com

Line: @zort

Share post

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x