การเช็คออเดอร์ของร้านค้าผ่าน LINE ด้วยน้องออเดอร์

ร้านค้าสามารถเลือกเช็คออเดอร์ของวันนี้ หรือระบุวันที่ต้องการเช็คออเดอร์ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

เช็คออเดอร์วันนี้

1.) เลือกเมนู “เช็คออเดอร์วันนี้” 

 

 

2.) น้องออเดอร์จะแสดงรายการขายทั้งหมดในวันนี้ขึ้นมา โดยเรียงตามช่องทางการขาย และสรุปยอดขายรวมทั้งหมดในวันนี้

 

 

เช็คออเดอร์ (เลือกวัน)

1.) ร้านค้าสามารถเลือกดูรายการขายของวันอื่น ๆ ที่ต้องการได้ โดยเลือกเมนู “เช็คออเดอร์ (เลือกวัน)” 

 

 

2.) เลือกวันที่ที่ต้องการดูข้อมูลรายการขาย

 

 

3.) น้องออเดอร์ร์จะแสดงรายการขายทั้งหมดในวันที่เลือกขึ้นมา โดยเรียงตามช่องทางการขาย และสรุปยอดขายรวมทั้งหมดในวันนั้น

 

Share post

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x