การตรวจสอบข้อมูลสินค้าผ่าน LINE ด้วยน้องออเดอร์

ร้านค้าสามารถใช้น้องออเดอร์ในการเช็คข้อมูลรหัสสินค้า ราคาขาย และจำนวนคงเหลือได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้

1.) เลือกเมนู “เช็คสินค้า”

 

 

2.) พิมพ์รายชื่อสินค้าที่ต้องการทราบข้อมูลแล้วตามด้วยเครื่องหมายจุด (.) เช่น “เสื้อผู้หญิง.”

 

 

3.) น้องออเดอร์จะแสดงข้อมูลรหัสสินค้า จำนวนคงเหลือ และราคาขายของสินค้านั้น ๆ ขึ้นมา

 

Share post

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x